DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/2/30/125589

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ СІМЕЙСТВА FALCON ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

І. М. Mayboroda, V. D. Lazarev

Анотація


Представлені сучасні цифрові засоби радіозв’язку корпорації HARRIS та визначені перспективи їх застосування в системі зв’язку Національної гвардії України.

Ключові слова


система зв’язку; радіозв’язок; SDR-технологія; радіостанції сімейства FALCON

Повний текст:

PDF

Посилання


Зв’язок та інформатизація військ. Ч. І. Основи організації зв’язку та засоби зв’язку тактичної ланки управління НГУ [Текст] : навч. посіб. / І. М. Майборода, О. О. Казіміров, М. І. Новіков та ін. – Х. : НА НГУ, 2014. – 264 с.

Портативные цифровые радиостанции MOTOTRBO серии 4000 [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : http://www.alphatelecom.com.ua/_files/pdf/RU_DP4000.pdf (дата обращения : 09.11.2017). – Название с экрана.

Особливості організації зв’язку у військових частинах та підрозділах Національної гвардії України [Текст] / Г. А. Дробаха, М. О. Єрмошин, В. І. Щербина та ін. // Честь і закон. – 2016. – № 2(57). – С.19–25.

Гурський, Т. Г. Методичні рекомендації з експлуатації короткохвильової ранцевої радіостанції RF-7800H-MP [Текст] / Т. Г. Гурський, М. Д. Ільїнов, О. М. Макарчук. – Київ : ВІТІ, 2015. – 68 с.

Офіційний сайт корпорації Harris [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://rf.harris.com (дата звернення : 09.11.2017). – Назва з екрана.

Asian Defence News | Defence Review Asia [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://www.defencereviewasia.com (дата звернення : 09.11.2017). – Назва з екрана.

Засоби цифрового зв’язку, радіомоніторингу та вимірювальної техніки [Текст] : довідник / уклад. К. В. Власов, О. І. Воронін, М. О. Глущенко та ін. ; заг. ред. І. М. Майбороди. – Харків : НАНГУ, 2017. – 52 с.

Організація зв’язку з використанням впровадженої в Національній гвардії України сучасної техніки зв’язку [Текст] : порадник / І. М. Майборода, О. О. Казіміров, К. В. Власов, В. Д. Лазарев. – Харків : НАНГУ, 2017. – 49 с.

Радіостанція HARRIS 7800V-HH [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.harris.com/sites/default/files/downloads/solutions/harris-falcon-iii-rf-7800v-hh-handheld-vhf-tactical-radio-brochure.pdf (дата звернення : 09.11.2017). – Назва з екрана.
Copyright (c) 2019 І. М. Mayboroda, V. D. Lazarev

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР