КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧННЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОДІЙ

Автор(и)

  • G. V. Ivanets НУЦЗУ
  • B. B. Pospelov НУЦЗУ
  • S. A. Horielyshev НАНГУ

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/2/30/125597

Ключові слова:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національна гвардія України, моніторинг надзвичайних ситуацій, прогнозування надзвичайних ситуацій, попередження надзвичайних ситуацій, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, модель

Анотація

У статті запропонована комплексна модель прогнозування та забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій з урахуванням потенційних регіональних ризиків загроз, визначено її місце у системі моніторингу, прогнозування, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Біографії авторів

G. V. Ivanets, НУЦЗУ

Іванець Григорій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, докторант Національного університету цивільного захисту України

B. B. Pospelov, НУЦЗУ

Поспєлов Борис Борисович – доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Національного університету цивільного захисту України.

S. A. Horielyshev, НАНГУ

Горєлишев Станіслав Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри тактики Національної академії Національної гвардії України.

Посилання

Кодекс цивільного захисту України [Текст] : офіц. текст за станом на 2 жовтня 2012 р. № 5403-VI // Голос України. – 2012. – листопад (№ 220 (5470)). – С. 4 – 20.

Іванець, Г. В. Оцінювання рівня готовності підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України до дій у надзвичайних ситуаціях [Текст] / Г. В. Іванець, С. А. Горєлишев // Зб. тез доп. VIII наук.-практ. конф. “Наукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України”, Харків, 30 берез. 2017 р. – Харків : НАНГУ, 2017. – С. 33 – 35.

Іванець, Г. В. Методика оптимізації територіальних структур силових відомств з урахуванням рівня техногенно-природних загроз на територіях адміністративно-територіальних одиниць України [Текст] / Г. В. Іванець, С. А. Горєлишев, Д. С. Баулін // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2016. – Вип. 2(28). – С. 39–43.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 р. “Про Концепцію розвитку сектора безпеки і оборони” [Текст] : указ Президента України від 14 березня 2016 р. № 92/2016 // Урядовий кур’єр. – 2016. – 18 березня. – С. 11–17.

Про Національну гвардію України [Текст] : закон України від 13 березня 2014 р. № 876-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 17. – Ст. 594.

Оцінка ефективності покриття території надзвичайної ситуації за допомогою автоматизованих пристроїв контролю небезпечних факторів при їх розкиданні із зависаючого над точкою скидання безпілотного літального апарату [Текст] / В. В. Тютюник, В. Д. Калугін, Г. В. Іванець та ін. // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист : наук. журн. – 2016. – Вип. 10. – С. 34–43.

Науково-технічні основи комплексної системи моніторингу зон екологічного забруднення, яка включає автоматизовані пристрої контролю та безпілотні літальні апарати [Текст] / В. А. Андронов, Г. В. Іванець, В. Д. Калугін, В. В. Тютюник // Техногенно-екологічна безпека : наук.-техн. журн. – 2017. – Вип. 2. – С. 18–26.

Розробка науково-технічних основ для створення системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та забезпечення екологічної безпеки [Текст] / В. Д. Калугін, В. В. Тютюник, Л. Ф. Чорногор, Р. І. Шевченко // Системи обробки інформації. – Харків : ХУПС імені Івана Кожедуба, 2013. – Вип. 9(116). – С. 204–216.

Науково-технічні основи синтезу системи моніторингу надзвичайних ситуацій на території України в рамках державної політики в галузі цивільного захисту [Текст] / В. А. Андронов, М. М. Дівізінюк, О. В. Азаренко, В. Д. Калугін // Збірник наукових праць. – Харків : ХНУПС імені Івана Кожедуба, 2016. – Вип. 4(49). – С. 150–159.

Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля [Електрон. ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/391-98-%D0%BF (дата звернення : 11.11.17). – Назва з екрана.

Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних об’єктів [Електрон. ресурс] : наказ МНС України від 06 листопада 2003 р. № 425. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua /laws/show/z1238-03 (дата звернення : 05.11.17). – Назва з екрана.

Іванець, Г. В. Алгоритм прогнозування надзвичайних ситуацій природного характеру в цілому, за видами та рівнями, можливих завданих збитків внаслідок них [Текст] / Г. В. Іванець // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. – Харків : ХНУПС імені Івана Кожедуба, 2016. – Вип. 8(145). – С. 175–179.

Іванець, Г. В. Алгоритм прогнозування загальних завданих збитків внаслідок надзвичайних ситуацій, необхідних матеріально-технічних ресурсів та особового складу для ліквідації чи запобігання їм [Текст] / Г. В. Іванець // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України : наук.-техн. журн. – 2017. – Вип. 1(26). – С. 140–145.

Іванець, Г. В. Прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру на основі статистичних даних моніторингу [Текст] / Г. В. Іванець, А. Ю. Бугайов // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків : НУЦЗУ, 2016. – Вип. 23. – С. 39–45.

Іванець, Г. В. Алгоритм прогнозування надзвичайних ситуацій соціального характеру за видами та рівнями, можливих завданих збитків внаслідок них [Текст] / Г. В. Іванець // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Харків : ХНУПС імені Івана Кожедуба, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 173–176.

Самарин, В. А. Модель готовности спасательных систем, использующих техническое оснащение для проведения аварийно-спасательных работ [Текст] / В. А. Самарин, Я. С. Сокол // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. – Харків : НУЦЗУ, 2015. – Вип. 21. – С. 76–82.

Самарін, В. О. Модель готовності складових рятувальних сил до дій за призначенням [Текст] / В. О. Самарін, І. М. Неклонський, Д. Л. Соколов // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. – Харків : НУЦЗУ, 2015. – Вип. 22. – С. 113–118.

Неклонський, І. М. Спектральний підхід до оцінювання готовності аварійно-рятувальних підрозділів до дій за призначенням [Текст] / І. М. Неклонський, В. О. Самарін, В. В. Харламов / Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. – Харків : НУЦЗУ, 2016. – Вип. 23. – С. 113–120.

Іванець, Г. В. Методика оптимального розподілу обмежених ресурсів для забезпечення максимального рівня готовності підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій до виконання завдань за призначенням [Текст] / Г. В. Іванець // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України : наук.-техн. журн. – 2016. – Вип. 4(25). – С. 131–134.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті