КОНЦЕПЦІЯ МОНІТОРИНГУ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ НА СУХОПУТНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОХОРОНИ

Автор(и)

  • Yu. О. Babiy НАДПСУ

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/2/30/125599

Ключові слова:

рухомий об’єкт, правопорушник, моніторинг державного кордону, технічні засоби охорони кордону

Анотація

Наведено вдосконалену класифікацію технічних засобів для моніторингу державного кордону, сутність якої полягає у введенні та виокремленні нових типів засобів охорони та захисту кордону при їх класифікації, що дозволить коректніше обґрунтувати загальні вимоги до виділених нових класів технічних засобів.

Біографія автора

Yu. О. Babiy, НАДПСУ

Бабій Юлія Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри зв’язку, автоматизації та захисту інформації Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Посилання

Технічні засоби. Військові системи дистанційного моніторингу навколишнього простору щодо рухомих об’єктів: методологічні аспекти обґрунтування вимог [Текст] : монографія / П. М. Сніцаренко, С. В. Лапицький, А. А. Гультяєв та ін. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 480 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Стратегію національної безпеки України” [Текст] : указ Президента України від 6 травня 2015 р. № 287/2015.

Концепція розвитку сектора безпеки і оборони України. Проект [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/content/public_ discussion/proj_conc.pdf (дата звернення : 23.12.2015). – Назва з екрана.

Біньковський, О. А. Сутність наукового супроводу технічного оснащення підрозділів охорони державного кордону [Текст] / О. А. Біньковський, О. В. Боровик, М. І. Лисий // Науковий вісник : щокв. наук.-практ. альм. ДПСУ. – 2016. – № 2. – С. 3–6.

Узагальнення класифікації технічних засобів для охорони і захисту кордону [Текст] / М. І. Лисий, І. І. Балицький, Ю. О. Бабій, В. В. Поліщук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2016. – № 54. – С. 40–49.

Литвин, М. М. Прикордонна безпека України: етапи становлення, проблеми і перспективи [Текст] / М. М. Литвин // Національна безпека: український вимір : щокв. наук. зб. – № 1–2 (20–21). – С. 41–46.

Бегма, В. М. Стратегічне управління військово-технічним співробітництвом в інтересах забезпечення воєнної безпеки України [Текст] : монографія / В. М. Бегма. – Київ : ІПНБ : НАОУ, 2005. – 228 с.

Трембовецький, О. Г. Моніторинг державного кордону на ділянці відділу прикордонної служби [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Трембовецький, О. Б. Фаріон, А. М. Білорус. – Хмельницький : НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 216 с.

Потомський, Ю. В. Методичний апарат координації дій правоохоронних органів, військових формувань та органів виконавчої влади під час проведення спільних операцій з протидії незаконній міграції та контрабандній діяльності на державному кордоні [Текст] : автореф. дис. ... канд. військ. наук : 20.02.02 / Потомський Юрій Володимирович; Хмельницький, 2007. – 20 с.

Лантвойт, О. Б. Особливості використання принципів комплексування при розвитку структури системи інженерно-технічного контролю [Текст] / О. Б. Лантвойт, М. І. Лисий, Ю. О. Царьов // Сучасна спеціальна техніка ; за ред. О. В. Рибальського. – Київ : ДНДІ МВСУ, 2009. – № 4. – С. 71–81.

Лисий, М. І. Декомпозиція загроз і небезпек у сфері прикордонної безпеки [Текст] / М. І. Лисий, І. І. Балицький, Ю. О. Бабій // Збірник наукових праць Військової академії. – Одеса : Військ. акад., 2016. – № 2 (6). – С. 127–132.

Бабій, Ю. О. Удосконалення декомпозиції загроз і небезпек національній безпеці держави у прикордонній сфері [Текст] / Ю. О. Бабій // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2016. – № 4 – С. 185–196. – (Серія “Військові та технічні науки”).

Бабій, Ю. О. Аналіз напрямків розвитку системи інженерно-технічного контролю [Текст] / Ю. О. Бабій // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2016. – № 6. – С. 166–171. – (Серія “Технічні науки”).

Узагальнення класифікації технічних засобів для охорони і захисту кордону [Текст] / М. І. Лисий, І. І. Балицький, Ю. О. Бабій, В. В. Поліщук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2016. – № 54. – С. 40–49.

Бабій, Ю. О. Узагальнення класифікації технічних засобів для охорони та захисту кордону [Текст] / Ю. О. Бабій // Друга Всеукр. курсантсько-студентська наук.-практ. конф. “Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення”, Одеса, 24 листоп. 2016 р. – Одеса : Військова академія, 2016. – С. 244–246.

Место территориально-распределенных радиотехнических систем охраны в системе технических знаний [Текст] / И. Н. Крюков, С. С. Звежинский, В. А. Иванов, А. Я. Рябец // Радиотехника. – Москва : Радиотехника, 2006. – № 4. – С. 79–83.

Романюк, О. Луганские пограничники обнаружили подземный трубопровод для контрабанды [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://uapress.info/ru/news/show/140845 (дата обращения : 13.06.2016). – Название с экрана.

Бабій, Ю. О. Модель синтезу функціональної структури волоконно-оптичного засобу охорони підвищеної завадостійкості та живучості [Текст] / Ю. О. Бабій // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. пр. – Житомир : ЖВІ ім. С. П. Корольова, 2017. – Вип. № 14. – С. 54–60.

Бабій, Ю. О. Формалізація процесу моніторингу рухомих об’єктів на сухопутному кордоні України волоконно-оптичними засобами охорони [Текст] / Ю. О. Бабій // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2 (51). – С. 69–72.

Бабій, Ю. О. Амплітудний метод розпізнавання рухомого об’єкта трикоординатним сейсмічним приймачем сигналізаційного засобу охорони [Текст] / Ю. О. Бабій // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький. – 2017. – №. 2. – С. 53–56.

Лисий, М. І. Аналіз засобів розпізнавання переміщення рухомого об’єкта в напрямку на сейсмічний засіб охорони позиції спостереження [Текст] / М. І. Лисий, Ю. О. Бабій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2017. – № 57. – С. 40–46.

Бабій, Ю. О. Метод розпізнавання переміщення рухомого об’єкта в напрямку на сейсмічний засіб охорони позиції спостереження [Текст] / Ю. О. Бабій // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікації та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2017. – № 3. – С. 6 – 16.

Бабій, Ю. О. Метод вторинної обробки радіолокаційної інформації при моніторингу рухомого об’єкта на сухопутному кордоні України [Текст] / Ю. О. Бабій // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 3 (28). – С. 55–63.

Система протиракетної оборони “Залізний купол” (Ізраїль) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wartime.org.ua/18056-sistema-protiraketnoyi-oboroni-zalzniy-kupol-zrayil.html (дата звернення : 15.06.2016). – Назва з екрана.

Трембіта-М [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukurier.gov.ua/uk/news/trembita-m-dopomozhe-rozvidci (дата звернення : 08.01.2017). – Назва з екрана.

Бабій, Ю. О. Удосконалення принципу перевірки достовірності визначення координат рухомого об’єкта сейсмічним приймачем [Текст] / Ю. О. Бабій // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2017. – № 2 (72). – С. 241–257. – (Серія “Військові та технічні науки”).

Лисий, М. І. Декомпозиція загроз і небезпек у сфері прикордонної безпеки [Текст] / М. І. Лисий, І. І. Балицький, Ю. О. Бабій // Збірник наукових праць Військової академії. – Одеса : Військ. акад., 2016. – № 2 (6). – С. 127–132.

Дмитриев, В. А. Основы применения технических средств наблюдения пограничных войск [Текст] / В. А. Дмитриев. – Москва : ГУПВ КГБ СССР, 1991. – 288 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті