DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/2/30/125599

КОНЦЕПЦІЯ МОНІТОРИНГУ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ НА СУХОПУТНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОХОРОНИ

Yu. О. Babiy

Анотація


Наведено вдосконалену класифікацію технічних засобів для моніторингу державного кордону, сутність якої полягає у введенні та виокремленні нових типів засобів охорони та захисту кордону при їх класифікації, що дозволить коректніше обґрунтувати загальні вимоги до виділених нових класів технічних засобів.

Ключові слова


рухомий об’єкт; правопорушник; моніторинг державного кордону; технічні засоби охорони кордону

Повний текст:

PDF

Посилання


Технічні засоби. Військові системи дистанційного моніторингу навколишнього простору щодо рухомих об’єктів: методологічні аспекти обґрунтування вимог [Текст] : монографія / П. М. Сніцаренко, С. В. Лапицький, А. А. Гультяєв та ін. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 480 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Стратегію національної безпеки України” [Текст] : указ Президента України від 6 травня 2015 р. № 287/2015.

Концепція розвитку сектора безпеки і оборони України. Проект [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/content/public_ discussion/proj_conc.pdf (дата звернення : 23.12.2015). – Назва з екрана.

Біньковський, О. А. Сутність наукового супроводу технічного оснащення підрозділів охорони державного кордону [Текст] / О. А. Біньковський, О. В. Боровик, М. І. Лисий // Науковий вісник : щокв. наук.-практ. альм. ДПСУ. – 2016. – № 2. – С. 3–6.

Узагальнення класифікації технічних засобів для охорони і захисту кордону [Текст] / М. І. Лисий, І. І. Балицький, Ю. О. Бабій, В. В. Поліщук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2016. – № 54. – С. 40–49.

Литвин, М. М. Прикордонна безпека України: етапи становлення, проблеми і перспективи [Текст] / М. М. Литвин // Національна безпека: український вимір : щокв. наук. зб. – № 1–2 (20–21). – С. 41–46.

Бегма, В. М. Стратегічне управління військово-технічним співробітництвом в інтересах забезпечення воєнної безпеки України [Текст] : монографія / В. М. Бегма. – Київ : ІПНБ : НАОУ, 2005. – 228 с.

Трембовецький, О. Г. Моніторинг державного кордону на ділянці відділу прикордонної служби [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Трембовецький, О. Б. Фаріон, А. М. Білорус. – Хмельницький : НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 216 с.

Потомський, Ю. В. Методичний апарат координації дій правоохоронних органів, військових формувань та органів виконавчої влади під час проведення спільних операцій з протидії незаконній міграції та контрабандній діяльності на державному кордоні [Текст] : автореф. дис. ... канд. військ. наук : 20.02.02 / Потомський Юрій Володимирович; Хмельницький, 2007. – 20 с.

Лантвойт, О. Б. Особливості використання принципів комплексування при розвитку структури системи інженерно-технічного контролю [Текст] / О. Б. Лантвойт, М. І. Лисий, Ю. О. Царьов // Сучасна спеціальна техніка ; за ред. О. В. Рибальського. – Київ : ДНДІ МВСУ, 2009. – № 4. – С. 71–81.

Лисий, М. І. Декомпозиція загроз і небезпек у сфері прикордонної безпеки [Текст] / М. І. Лисий, І. І. Балицький, Ю. О. Бабій // Збірник наукових праць Військової академії. – Одеса : Військ. акад., 2016. – № 2 (6). – С. 127–132.

Бабій, Ю. О. Удосконалення декомпозиції загроз і небезпек національній безпеці держави у прикордонній сфері [Текст] / Ю. О. Бабій // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2016. – № 4 – С. 185–196. – (Серія “Військові та технічні науки”).

Бабій, Ю. О. Аналіз напрямків розвитку системи інженерно-технічного контролю [Текст] / Ю. О. Бабій // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2016. – № 6. – С. 166–171. – (Серія “Технічні науки”).

Узагальнення класифікації технічних засобів для охорони і захисту кордону [Текст] / М. І. Лисий, І. І. Балицький, Ю. О. Бабій, В. В. Поліщук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2016. – № 54. – С. 40–49.

Бабій, Ю. О. Узагальнення класифікації технічних засобів для охорони та захисту кордону [Текст] / Ю. О. Бабій // Друга Всеукр. курсантсько-студентська наук.-практ. конф. “Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення”, Одеса, 24 листоп. 2016 р. – Одеса : Військова академія, 2016. – С. 244–246.

Место территориально-распределенных радиотехнических систем охраны в системе технических знаний [Текст] / И. Н. Крюков, С. С. Звежинский, В. А. Иванов, А. Я. Рябец // Радиотехника. – Москва : Радиотехника, 2006. – № 4. – С. 79–83.

Романюк, О. Луганские пограничники обнаружили подземный трубопровод для контрабанды [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://uapress.info/ru/news/show/140845 (дата обращения : 13.06.2016). – Название с экрана.

Бабій, Ю. О. Модель синтезу функціональної структури волоконно-оптичного засобу охорони підвищеної завадостійкості та живучості [Текст] / Ю. О. Бабій // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. пр. – Житомир : ЖВІ ім. С. П. Корольова, 2017. – Вип. № 14. – С. 54–60.

Бабій, Ю. О. Формалізація процесу моніторингу рухомих об’єктів на сухопутному кордоні України волоконно-оптичними засобами охорони [Текст] / Ю. О. Бабій // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2 (51). – С. 69–72.

Бабій, Ю. О. Амплітудний метод розпізнавання рухомого об’єкта трикоординатним сейсмічним приймачем сигналізаційного засобу охорони [Текст] / Ю. О. Бабій // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький. – 2017. – №. 2. – С. 53–56.

Лисий, М. І. Аналіз засобів розпізнавання переміщення рухомого об’єкта в напрямку на сейсмічний засіб охорони позиції спостереження [Текст] / М. І. Лисий, Ю. О. Бабій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2017. – № 57. – С. 40–46.

Бабій, Ю. О. Метод розпізнавання переміщення рухомого об’єкта в напрямку на сейсмічний засіб охорони позиції спостереження [Текст] / Ю. О. Бабій // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікації та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2017. – № 3. – С. 6 – 16.

Бабій, Ю. О. Метод вторинної обробки радіолокаційної інформації при моніторингу рухомого об’єкта на сухопутному кордоні України [Текст] / Ю. О. Бабій // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 3 (28). – С. 55–63.

Система протиракетної оборони “Залізний купол” (Ізраїль) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wartime.org.ua/18056-sistema-protiraketnoyi-oboroni-zalzniy-kupol-zrayil.html (дата звернення : 15.06.2016). – Назва з екрана.

Трембіта-М [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukurier.gov.ua/uk/news/trembita-m-dopomozhe-rozvidci (дата звернення : 08.01.2017). – Назва з екрана.

Бабій, Ю. О. Удосконалення принципу перевірки достовірності визначення координат рухомого об’єкта сейсмічним приймачем [Текст] / Ю. О. Бабій // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2017. – № 2 (72). – С. 241–257. – (Серія “Військові та технічні науки”).

Лисий, М. І. Декомпозиція загроз і небезпек у сфері прикордонної безпеки [Текст] / М. І. Лисий, І. І. Балицький, Ю. О. Бабій // Збірник наукових праць Військової академії. – Одеса : Військ. акад., 2016. – № 2 (6). – С. 127–132.

Дмитриев, В. А. Основы применения технических средств наблюдения пограничных войск [Текст] / В. А. Дмитриев. – Москва : ГУПВ КГБ СССР, 1991. – 288 с.
Copyright (c) 2019 Yu. О. Babiy

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР