DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/2/30/125613

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ІНТЕРЕСАХ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ МАЙНА ЗВ’ЯЗКУ В ЧАСТИНАХ ТА ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

О. P. Florin, О. І. Voronin

Анотація


Проведено аналіз можливостей існуючих автоматизованих систем обліку матеріальних засобів та доцільності їх використання для побудови автоматизованої системи обліку майна зв’язку в частинах і підрозділах Національної гвардії України. Запропоновано підходи до розроблення системи обліку майна зв’язку.

Ключові слова


Національна гвардія України; постачання майна; автоматизована система обліку майна зв’язку; матеріальні засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Наказ про затвердження Положення про технічне забезпечення зв’язку в Національній гвардії України № 1384 [Копія] / МВСУ. – Київ, 06.11.2015. – 92 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV (Редакція від 03.01.2017). – Режим доступу : http://zakon5.14rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення : 18.12.17). – Назва з екрана.

Наказ про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в апараті МВС, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, бюджетних установах, що належать до сфери управління МВС № 801 [Копія] / МВСУ. – Київ, 15.08.2016. – 6 с.

Шипунова, О. В. Основні аспекти організації обліку необоротних активів у середовищі комп’ютерних інформаційних систем [Текст] / О. В. Шипунова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – Вип. 28. – С. 187–195.

Писаревська, Т. А. Інформаційні системи обліку та аудиту [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Писаревська. – Київ : КНЕУ, 2004. – 369 с.

Береза, А. М. Основи створення інформаційних систем [Текст] : навч. посіб. / А. М. Береза. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2001. – 214 с.

Клімушин, П. С. Інформаційні системи та технології в економіці [Текст] : навч. посіб. / П. С. Клімушин, О. В. Орлов, А. О. Серенок. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – 448 с.

Терещенко, Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко. – Київ : КНЕУ, 2004. – 187 с.

Бурдейна, Л. В. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду обліку виробничих запасів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/18_1.pdf (дата звернення : 18.12.17). – Назва з екрана.

Програмний продукт “1С: Підприємство” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.1c.ru/ukraina (дата звернення : 18.12.17). – Назва з екрана.

Програмний продукт “Галактика” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.galaktika.ua/klienty-v-ukraine (дата звернення : 18.12.17). – Назва з екрана.

Програмний продукт “Нова бухгалтерія” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.straf.kiev.ua (дата звернення : 18.12.17). – Назва з екрана.

Система управління підприємством “ДЕБЕТ Плюс” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.debet.kiev.ua (дата звернення : 18.12.17). – Назва з екрана.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 15 травня 2017 р. № 133/2017. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 (дата звернення : 18.12.17). – Назва з екрана.

Єдина інформаційно-аналітична система Збройних Сил України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://corpsite.am-soft.ua/wp-content/uploads/2014/04/Edinyiy-kompleks-informatsionno-analiticheskih-sistem-VSU-red.pdf (дата звернення : 18.12.17). – Назва з екрана.

Стратегічний оборонний бюлетень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137 (дата звернення : 18.12.17). – Назва з екрана.
Copyright (c) 2019 О. P. Florin, О. І. Voronin

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР