DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/2/30/125615

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ПРУЖНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПІД ДІЄЮ ЛОКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

V. А. Salo, V. М. Nechiporenko

Анотація


Пропонованим RVR-методом вирішена просторова задача про напружений стан товстостінної циліндричної оболонки під дією статичного навантаження. У методі використані варіаційний принцип Рейсснера, теорія R-функцій, загальні рівняння тривимірної теорії пружності, метод І. М. Векуа і алгоритм двостороннього оцінювання точності наближених розв’язків варіаційних задач. Ефективність методу показана на чисельних прикладах.

Ключові слова


тривимірна теорія пружності; варіаційний принцип Рейсснера; теорія R-функцій; циліндрична оболонка

Повний текст:

PDF

Посилання


Сало, В. А. Краевые задачи статики оболочек с отверстиями [Текст] / В. А. Сало. – Харків : НТУ “ХПИ”, 2003. – 216 с.

Григоренко, Я. М. Статика анизотропных оболочек с конечной сдвиговой жесткостью [Текст] / Я. М. Григоренко, А. Т. Василенко, Г. П. Голуб. – Київ : Наук. думка, 1987. – 216 с.

Пикуль, В. В. Прикладная механика деформируемого твердого тела [Текст] / В. В. Пикуль. – Москва : Наука, 1989. – 221 с.

Родионова, В. А. Прикладная теория анизотропных пластин и оболочек [Текст] / В. А. Родионова, Б. Ф. Титаев, К. Ф. Черных. – СПб. : СПу, 1996. – 278 с.

Григоренко, Я. М. Исследование на основе сплайн-аппроксимации полей перемещений и напряжений в цилиндрах при различных граничных условиях на торцах [Текст] / Я. М. Григоренко, Н. Н. Крюков // Прикладная механика. – 1997. – Т. 33, № 12. – С. 30–39.
Copyright (c) 2019 V. А. Salo, V. М. Nechiporenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР