ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ НОРМАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МІЖ ОСЯМИ АВТОМОБІЛІВ ТА БОЙОВИХ МАШИН З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ ВЕДУЧИХ КОЛІС

Автор(и)

  • М. А. Podrigalo НАНГУ
  • R. О. Kaidalov НАНГУ

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/1/29/125682

Ключові слова:

нормальне навантаження між осями, електричний привід ведучих коліс, автомобілі та бойові машини

Анотація

Запропоновано показник використання вантажопідйомності шин – коефіцієнт використання вантажопідйомності шин автомобілів та бойових машин і критерій раціонального розподілу нормального навантаження між осями машини при трансформеному виконанні її ходової частини.

Біографії авторів

М. А. Podrigalo, НАНГУ

Подригало Михайло Абович – доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної академії Національної гвардії України

R. О. Kaidalov, НАНГУ

Кайдалов Руслан Олегович – кандидат технічних наук, доцент, докторант Національної академії Національної гвардії України

Посилання

Стабильность эксплуатационных свойств колёсных машин [Текст] / М. А. Подригало, В. П. Волков, В. А. Карпенко и др.; под ред. М. А. Подригало. – Х. : ХНАДУ, 2003. – 614 с.

Карпенко, В. А. Влияние неравномерности распределения вертикальных реакций между колёсами на использование сцепного веса автомобиля в тяговом режиме [Текст] / В. А. Карпенко // Тракторная энергетика в растениеводстве : сб. науч. тр. ХГТУСХ. – Х. : ХГТУСХ, 1999. – С. 226–229.

Карпенко, В. А. Оценка потенциальных динамических характеристик автомобиля [Текст] / В. А. Карпенко // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. – Х. : ХНАДУ, 1998. – Вып. 1. – С. 64–68.

Карпенко, В. А. Влияние межколёсного дифференциала на динамические характеристики автомобиля при неравномерном распределении вертикальной загрузки между колёсами [Текст] / В. А. Карпенко // Механіка та машинобудування : наук.-практ. журн. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2000. – № 1. – С. 67–71.

Карпенко, В. А. Вероятностная оценка распределения вертикальных реакций между колёсами одной оси автомобиля [Текст] / В. А. Карпенко, М. А. Подригало // Тракторная энергетика в растениеводстве : сб. науч. тр. – Х. : ХГТУСХ, 1999. – С. 229–234.

Подригало, М. А. Неравномерность вертикальных реакций на колёсах автомобиля и его устойчивость при торможении [Текст] / М. А. Подригало, В. А. Карпенко // Автомобильная промышленность. – 2001. – № 2. – С. 19–21.

Яценко, К. Т. Вероятностный метод оценки устойчивости движения многоосных автомобилей [Текст] / К. Т. Яценко, М. А., Подригало, Д. М. Клец // Системи озброєння і військова техніка. – 2015. – № 3 (43). – С. 155–158.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті