ФОРМУВАННЯ МНОЖИНИ ДОПУСТИМИХ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА СТАДІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • М. А. Strelbtskiy НАДПСУ

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/1/29/125684

Ключові слова:

захист інформації, множина загроз, інформаційно-телекомунікаційна система

Анотація

У статті проведено аналіз існуючих підходів до оцінювання ефективності системи захисту інформації. Отримано функціональні залежності закону розподілу випадкового вектора вершини множини допустимих значень показника якості системи захисту інформації з урахуванням умовних ймовірностей порушення властивостей інформації

Біографія автора

М. А. Strelbtskiy, НАДПСУ

Стрельбіцький Михайло Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент, докторант Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

Посилання

Стрельбіцький, М. А. Прикордонний інформаційний ресурс: визначення поняття [Текст] / М. А. Стрельбіцький // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2016. – № 1 (25). – С. 205–208.

Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” [Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 31. – Ст. 286.

Петухов, Г. Б. Методологические основы внешнего проектирования целенаправленных процессов и целеустремлённых систем [Текст] / Г. Б. Петухов, В. И. Якунин. – М. : АСТ, 2006. – 504 с.

НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. Затверджено наказом ДСТ СЗІ СБ України від 28.04.1999 р. № 22. Із змінами згідно з наказом адміністрації Держспецзв’язку від 28.12.2012 р. № 806.

НД ТЗІ 3.7-003-05. Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. Затверджено наказом ДСТ СЗІ СБ України від 08.11.2005 р. № 125.

НД ТЗІ 1.1-002. Загальні положення щодо захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. Затверджено наказом ДСТ СЗІ СБ України від 28.04.1999 р. № 22.

НД ТЗІ 1.4-001. Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі. Затверджено наказом ДСТ СЗІ СБ України від 04.12.2000 р. № 53.

НД ТЗІ 1.6-003. Створення комплексів технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Правила розроблення, побудови, викладення та оформлення моделі загроз для інформації. Затверджено наказом ДСТ СЗІ СБ України від 08.11.2005 р. № 125 із змінами згідно з наказом адміністрації Держспецзв’язку від 28.12.2012 р. № 806.

Усенко, О. А. Модели и методы оценки надежности программного обеспечения информационных систем [Текст] : учеб. пособие / О. А. Усенко. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2008. – 40 с.

Овчинников, П. Ф. Высшая математика [Текст] : учеб. пособие / П. Ф. Овчинников, Б. М. Лисицын, В. М. Михайленко. – К. : Вища шк., 1989. – 679 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті