ЗАДАЧІ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • О. О. Morozov НАНГУ

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/1/29/125692

Ключові слова:

технічні системи, технічне обслуговування і ремонт, система технічного обслуговування і ремонту, автоматизація управління

Анотація

Розглянуті проблеми автоматизації управління системами технічного обслуговування і ремонту технічних систем. Показана доцільність створення автоматизованих систем управління такими системами, які повинні забезпечувати підтримання прийняття рішень з технічного обслуговування та ремонту технічних систем. Розглянуті принципи та зміст задач щодо створення автоматизованої системи управління

Біографія автора

О. О. Morozov, НАНГУ

Морозов Олександр Олександрович – доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної академії Національної гвардії України

Посилання

Морозов, О. О. Модель технічного обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки ремонтним органом [Текст] / О. О. Морозов // Системи озброєння і військова техніка. – 2015. – Вип. 2(42). – С. 23–26.

Автоматизація виробничих процесів [Текст] : навч. посібник / Б. М. Гончаренко, С. І. Осадчий, Л. Г. Віхрова та ін. – Кіровоград : Вид. Лисенко В. Ф., 2016. – 352 с.

Якименко, А. В. Автоматизированные системы технического обслуживания и ремонтов [Текст] / А. В. Якименко // ИСУП. – 2005. – № 1(5). – С. 25–29.

Как автоматизировать управление техобслуживанием и ремонтом [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.itm.spb.ru/files/automation_ maintenance.pdf (дата звернення: 06.04.17). – Назва з екрана.

Автоматизована система управління технічним обслуговуванням і ремонтом [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://om.net.ua/7/7_6/7_69929_ avtomatizirovannaya-sistema-upravleniya-tehnicheskim-obsluzhivaniem-i-remontom -toir.html (дата звернення: 06.04.17). – Назва з екрана.

Автоматизированная система управления ремонтами “АСУР 1.1” [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://eam.su/avtomatizirovannaya-sistema-upravleniya-remontami-asur-1-1.html (дата звернення: 14.04.17). – Назва з екрана.

Управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.pbaconsult.com/pdf/PARUS-Servicing_And_Repairs_Management.pdf (дата звернення: 14.04.17). – Назва з екрана.

Автоматизированная система управления ремонтами [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://avtokirov43.ru/3034-avtomatizirovannaya-sistema-upravleniya-remontami.html (дата звернення: 14.04.17). – Назва з екрана.

Автоматизация ремонтных работ [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.studfiles.ru/preview/5826501/page:8/ (дата звернення: 06.04.17). – Назва з екрана.

Искусство управления ремонтами [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.up-pro.ru/library/information_systems/toir/ypravlen-remont.html (дата звернення 06.04.17). – Назва з екрана.

Морозов, О. О. Науково-методичні основи створення систем технічного обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки угруповань Національної гвардії України [Текст] : монографія / О. О. Морозов, Л. В. Морозова. – Х. : НА НГУ, 2015. – 174 с.

Арепин, Ю. И. Методология создания автоматизированных систем технического обеспечения [Текст] / Ю. И. Арепин // Оборонный заказ. – 2007. – № 17. – С. 56–62.

ДСТУ 2226-93. Автоматизовані системи. Терміни та визначення [Текст].  К. : УкрНДІССІ, 1994.  92 с.

Основи побудови автоматизованих систем управління [Текст] : навч. посібник / І. А. Пількевич, К. В. Молодецька, І. І. Сугоняк, Н. М. Лобанчикова. – Житомир : Житомирський військ. ін-т ім. С. П. Корольова, 2014. – 180 с.

Основи інформаційно-аналітичного забезпечення органів військового управління [Текст] : навч. посібник / О. А. Ємець, Е. О. Кузьмін, В. М. Лук’янчук та ін.; за ред. В. Т. Марценківського. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2014. – 104 с.

Голицына, О. Л. Системы управления базами данных [Текст] / О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – М. : Форум, Инфра-М, 2006. – 432 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті