DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/1/31/138568

ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ БАГАТОЕЛЕМЕНТНИХ МОБІЛЬНИХ МАШИН

S. M. Diundik, R. V. Antoshchenkov, V. M. Antoshchenkov

Анотація


У статті обґрунтовано метод складання рівнянь динаміки багатоелементних мобільних машин. Розроблено математичну модель триелементної мобільної машини та наведено результати реалізації моделі для випадку просторового руху. Отримано залежності швидкості обертання, динамічного радіуса коліс тягової машини, координат та швидкості центрів мас багатоелементної мобільної машини від часу.


Ключові слова


математична модель; динаміка; мобільна машина

Повний текст:

PDF

Посилання


Аппель, П. Теоретическая механика [Текст] : в 2-х т. / П. Аппель. – Москва : Физматгиз, 1960.

Т. 2 : Динамика системы. Аналитическая механика. – 1960. – 487 с.

Лурье, А. И. Аналитическая механика [Текст] / А. И. Лурье. – Москва : Наука, 1961. – 824 с.

Неймарк, Ю. И. Динамика неголономных систем [Текст] / Ю. И. Неймарк, Н. А. Фуфаев. – Москва : Наука, 1967. – 520 с.

Андреев, Ю. М. Компьютерное построение дифференциальных уравнений движения неголономных систем [Текст] / Ю. М. Андреев, Л. И. Штейнвольф // Динамика и прочность машин. – Харьков : ХПИ, 1993. – Вып. 54. – С. 93–98.

Андреев, Ю. М. О динамике голономных систем твердых тел [Текст] / Ю. М. Андреев, О. К. Морачковский // Прикладная механика. – 2005. – Т. 41, № 7. – С. 130–138.

Андреев, Ю. М. Компьютерное моделирование неголономных систем твердых тел на основе принципа Д’Аламбера – Лагранжа [Текст] / Ю. М. Андреев, О. К. Морачковский // Прикладная механика. – 2006. – Т. 42, № 9. – С. 106–115.

Андреев, Ю. М. Новая система компьютерной алгебры для исследования колебаний структурно-сложных голономных и неголономных систем твердых тел [Текст] / Ю. М. Андреев, О. К. Морачковский // Надежность и долговечность машин и сооружений. – Киев : ИПП им. Г. С. Писаренко : Ассоц. “Надежность машин и сооружений”, 2006. – Вып. 26. – С. 11–18.

Andreev, Yu. Multibody dynamics in analytic systems of computational mechanics and engineering applications [Text] / Yu. Andreev. – In : The second International Conference “Nonlinear Dynamics 2007”. – Kharkov : NTU “KhPI”, 2007. – PP. 6–11.

Антонюк, Е. Я. К теории движения сочлененного многозвенного автопоезда [Текст] / Е. Я. Антонюк, В. М. Матиясевич // Прикладная механика. – 2002. – Т. 38, № 7. – С. 138–144.

Антощенков, Р. В. Динаміка та енергетика руху багатоелементних машинно-тракторних агрегатів [Текст] : монографія / Р. В. Антощенков. – Харків : ХНТУСГ: Міськдрук, 2017. – 244 с.

Study plane-parallel motion movement combined seeding unit [Text] / V. Adamchuk, I. Petrychenko, M. Korenko, H. Beloev, B. Borisov // III International scientific and technical congress agricultural machinery. Proceedings. Varna. 2015. – Vol. 1. – Р. 7–11.

Tractors and Their Power Units [Text] / J. B. Liljedahl, P. K. Turnquist, D. W. Smith, M. Hoki // ASAE, St. Joseph, MI. – 1996. – PP. 345–361.

Рославцев, А. В. Результаты исследования движения МТА [Текст] / А. В. Рославцев, С. Л. Абдула // Тракторы и сельхозмашины. – 1999. – № 10. – C. 14–18.

Лихвенко, С. П. Математическая модель для расчетов распределения ведущих моментов и поэлементного буксования полноприводных тракторов [Текст] / С. П. Лихвенко // Повышение надежности восстанавливаемых деталей машин : вестник ХГТУСХ. – Харьков : ХГТУСХ, 2001. – Вып 8, Т. 2. – С. 83–86.

Волошин, Ю. Математические модели колебаний колёсных транспортных и тягово-транспортных средств [Текст] / Ю. Волошин // Тракторы и сельхозмашины. – 2007. – № 6. – C. 37–41.

Антощенков, Р. В. К построению уравнений динамики многоэлементного машинно-тракторного агрегата [Текст] / Р. В. Антощенков, Л. Н. Тищенко, Ю. М. Андреев // Вібрації в техніці та технологіях. – Вінниця : Вінницький нац. аграр. ун-т, 2015. – № 3(79). – С. 69–79.

Антощенков, Р. В. До побудови математичної моделі руху багатоелементних мобільних машин та обґрунтуванню зв’язків між ними [Текст] / Р. В. Антощенков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь : ТДАУ, 2014. – Вип. 14, Т. 9. – С. 282–287.
Copyright (c) 2021 S. M. Diundik, R. V. Antoshchenkov, V. M. Antoshchenkov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР