DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/1/31/138719

ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ВОДІЯ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ УСПІШНОГО КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЮ ТЕХНІКОЮ

М. S. Sklyarov, О. І. Svyatets

Анотація


При використанні автомобільної техніки спеціального призначення її управління має особливості, значною мірою пов’язані з можливостями водія. Необхідно всебічно враховувати найбільш значні психофізіологічні якості водія.


Ключові слова


транспорт; керування; безпека руху; аварійність; психофізіологія водія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Скляров, М. В. Ретроспективний аналіз і оцінювання вимог до управління гальмами автомобіля [Текст] / М. В. Скляров // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 44–48.

Автомобиль. Автоматизация управления [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Скляров, В. Н. Скляров, В. П. Волков, Т. В. Волкова. – Донецк : ЛАНДОН-ХХI, 2015. – 286 с.

Ломов, Б. Ф. Основы инженерной психологии [Текст] : учеб. пособие / Б. Ф. Ломов. – Москва : Высш. шк., 1977. – 335 с.

Воронов, А. А. Основы теории автоматического регулирования и управления [Текст] / А. А. Воронов. – Москва : Высш. шк., 1977. – 519 с.

Романов, А. Н. Автотранспортная психология [Текст] : учеб. пособие // А. Н. Романов. – Москва : Академия, 2002. – 224 с.

Василенко, В. А. Психологические особенности водителя как фактор безопасности дорожного движения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL https://moluch.ru/archive/49/6230/ (дата обращения : 25.04.18). – Название с экрана.

Психологічна підготовка водіїв внутрішніх військ МВС України до керування транспортним засобом в екстремальних умовах діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. В. Мацегора, І. І. Приходько, С. Т. Полторак та ін. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – 127 с.
Copyright (c) 2019 М. S. Sklyarov, О. І. Svyatets

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР