DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/1/31/138730

ВИКОРИСТАННЯ ШТРИХОВИХ КОДІВ У СИСТЕМІ ОБЛІКУ МАЙНА ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАСОБІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

К. V. Vlasov, І. М. Mayboroda, М. H. Holubok, S. О. Vorobyov

Анотація


Розглянуто варіант використання штрихових кодів у системі обліку майна зв’язку та засобів інформатизації підрозділів Національної гвардії України.


Ключові слова


електронний облік майна; посадовий контроль діяльності підрозділів; інвентаризація; штриховий код.

Повний текст:

PDF

Посилання


Розробка рекомендацій щодо створення автоматизованої системи обліку засобів зв’язку, що знаходяться на озброєнні підрозділів та частин Національної гвардії України [Текст] : звіт про НДР / НАНГУ ; кер. І. М. Майборода. – № 0116U001920. – Інв. № 231. – Харків, 2017. – 116 с.

Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии [Текст] / Г. Д. Крылова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 671 с.

Яковлєв, Ю. П. Контролінг на базі інформаційних технологій [Текст] / Ю. П. Яковлєв. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 318 с.

Про впровадження штрихового кодування [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.1996 р. № 574. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/574-96-n. (дата звернення : 22.02.2017). – Назва з екрана.

QR-код [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/QR-код (дата звернення : 22.02.2017). – Назва з екрана.

Читаем QR-код [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://habrahabr.ru/post/127197/ (дата обращения : 22.02.2017). – Название с экрана.

Что такое QR-код [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://qrcoder.ru/ (дата обращения : 22.02.2017). – Название с экрана.

Мурашко, О. В. Облік використання матеріальних запасів на виробництві в умовах впровадження ЕОМ / О. В. Мурашко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portalSoc_Gum/ Menedzhment/2008_10murash.htm (дата звернення : 19.01.2017). – Назва з екрана.

Наказ про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань [Копія] / Міністерство фінансів України. – Київ, 02.09.2014, № 879.
Copyright (c) 2021 К. V. Vlasov, І. М. Mayboroda, М. H. Holubok, S. О. Vorobyov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР