DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/1/31/138747

ДОСЛІДЖЕННЯ КРУГОВОЇ ВІРОГІДНОЇ ЗОНИ ПРИДАТНИХ ПОСАДОК З НАТЯГОМ ПРИ АНАЛІТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ

V. М. Nechyporenko, V. А. Salo, P. І. Litovchenko, D. О. Verkhorubov, O. V. Zhodko

Анотація


Розглянуто і обґрунтовано вибір остаточної форми вірогідної зони локалізації кінцевої множини придатних посадок, необхідної для прийняття раціонального проектного рішення, та запропоновано алгоритм її опису за допомогою аналітичного апарату теорії -функцій у двовимірній системі координат при автоматизованому проектуванні посадок з натягом.


Ключові слова


аналітичний апарат теорії -функцій, посадка з натягом, автоматизований розрахунок; форма вірогідної напівкругової зони; імовірнісний допуск; раціональне проектне рішення; кінцева множина придатних стандартних посадок з натягом; область існування стандартних посадок з натягом.

Повний текст:

PDF

Посилання


Никифоров, А. Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения [Текст] / А. Д. Никифоров. – Москва : Высш. шк., 2000. – 512 с.

Автоматизированный выбор посадок с натягом с использованием ПЭВМ [Текст] / сост. Л. Л. Роганов, А. П. Мартынов – Краматорск : ДГМА, 2000. – 19 с.

Використання теорії -функцій для створення раціональних посадок з натягом [Текст] / В. М. Нечипоренко, В. А. Сало, П. І. Літовченко та ін. // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2016. – Вип. 2. – С. 72–76.

Метод аналітичного опису кінцевої множини придатних посадок з натягом в області існування її -параметричної моделі [Текст] / В. М. Нечипоренко, В. А. Сало, П. І. Літовченко, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2017. – Вип. 1. – С. 97–102.

Сало, В. А. Дослідження вірогідної зони придатних посадок з натягом при автоматизованому проектуванні [Текст] / В. А. Сало, А. П. Горбунов, В. М. Нечипоренко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – Вип. 2, т. 1. – С. 73–77. – (Серія “Технічні науки”).

Дослідження криволінійних форм вірогідної зони придатних фрикційних з’єднань [Текст] / А. П. Горбунов, В. М. Нечипоренко, В. А. Сало, П. І. Літовченко // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2017. – Вип. 2. – С. 88–92.

Новий науково обґрунтований метод автоматизованого проектування посадок з натягом [Текст] / П. І. Літовченко, В. М. Нечипоренко, В. А. Сало, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1. – С. 74–79.

Універсальний алгоритм вибору посадки з натягом на основі нового методу автоматизованого розрахунку її раціональних параметрів [Текст] / В. М. Нечипоренко, П. І. Літовченко, В. А. Сало, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 2. − С. 72–75.

Метод R-функций в задачах об изгибе и колебаниях сложной формы [Текст] / В. Л. Рвачев, Л. В. Крупа, Н. Г. Склепус, Л. А. Учишвили. – Киев : Наук. думка, 1973. − 124 с.
Copyright (c) 2019 V. М. Nechyporenko, V. А. Salo, P. І. Litovchenko, D. О. Verkhorubov, O. V. Zhodko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР