УЗАГАЛЬНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ ПРИ ШЛІФУВАННІ

Автор(и)

  • M. S. Stepanov Навчально-науковий інститут “Механічна інженерія і транспорт” НТУ “ХПІ”
  • L. P. Ivanova Національна академія Національної гвардії України
  • D. S. Asanov Національна академія Національної гвардії України

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/1/31/138762

Ключові слова:

температура мастильно-охолоджуючої рідини, система застосування мастильно-охолоджуючої рідини, тепловий режим, перепускний контур, робочий контур, температурний градієнт, втрати тиску.

Анотація

На основі аналізу удосконаленої схеми системи подачі мастильно-охолоджуючої рідини круглошліфувального верстата запропонована загальна математична модель її температурного режиму. Модель дозволяє визначити поточну температуру мастильно-охолоджуючої рідини у будь-якій контрольній точці системи. Наведені залежності для визначення основних параметрів математичної моделі.

Біографії авторів

M. S. Stepanov, Навчально-науковий інститут “Механічна інженерія і транспорт” НТУ “ХПІ”

Степанов Михайло Сергійович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології машинобудування і металорізальних верстатів Навчально-наукового інституту “Механічна інженерія і транспорт” НТУ “ХПІ”.

L. P. Ivanova, Національна академія Національної гвардії України

Іванова Лариса Петрівна – старший викладач кафедри інженерної механіки Національної академії Національної гвардії України.

 


D. S. Asanov, Національна академія Національної гвардії України

Асанов Денис Сергійович – курсант Національної академії Національної гвардії України.

Посилання

Андрианова, И. А. Влияние тепла, выделяемого при торцевом шлифовании, на стабильность положения кругов [Текст] / И. А. Андрианова, С. С. Шахновский // Станки и инструмент. – 1983. – № 8. С. 30–31.

Кондратюк, О. Л. Вплив температурних деформацій вузлів багатокругових круглошліфувальних верстатів на точність обробки [Текст] / О. Л. Кондратюк // Машинобудування. – 2016. – № 17. – С. 68–73.

Лищенко, Н. В. Влияние принудительного охлаждения на температуру шлифования [Текст] / Н. В. Лищенко, В. П. Ларшин // Вектор науки ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2015. – № 3-1 (33-1). – С. 68–74.

Унянин, А. Н. Влияние технологических факторов на локальные температуры при шлифовании с наложением ультразвуковых колебаний [Текст] / А. Н. Унянин // Вектор науки ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2016. – № 1(35). – С. 48–53.

Bo-Sung Kim, Gyeong-Tae Bae, Gwi-Nam Kim, Hong-Man Moon, Jung-Pil Noh and Sun-Chul Huh. A study on the thermal characteristics of the grinding machine applied hydrostatic bearing / Department of Energy and Mechanical Engineering, Gyeonsang National University, South Korea 2Duck Heung Co. Ltd., South Korea E-mail: schuh@gnu.ac.kr ICETI-2014 W-1031_SCI No.15-CSME-54, E.I.C. Accession 3829.

Сипайлов, В. А. Тепловые процессы при шлифовании и управление качеством поверхности [Текст] / В. А. Сипайлов. – Москва : Машиностроение, 1978. – 168 с.

Степанов, М. С. Влияние режимов шлифования на удельный полезный расход СОЖ через зону контакта [Текст] / М. С. Степанов // Вестник НТУ “ХПИ”. – Харьков : НТУ “ХПИˮ, 2002. – Т. 1, № 9. – С. 71–76. – (Серия “Технология машиностроения”).

Степанов, М. С. Математична модель теплообміну у резервуарі МОР шліфувального верстату [Текст] / М. С. Степанов, П. І. Літовченко, Л. П. Іванова // Вісник ЖДТУ. – Харків : ЖДТУ, 2017. – Т. 1, № 2(80). – С. 90–96.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті