СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

Автор(и)

  • V. Ye. Kozlov Національна академія Національної гвардії України
  • Yu. V. Kozlov Харківський національний університет радіоелектроніки
  • О. О. Novikova Національна академія Національної гвардії України

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/1/27/138943

Ключові слова:

система моніторингу, службово-бойова діяльність, експертне оцінювання, інформаційні технології.

Анотація

Розглянуто підхід до вирішення завдання побудови системи моніторингу службово-бойової діяльності підрозділів сил охорони правопорядку на базі сучасних інформаційних технологій.

Біографії авторів

V. Ye. Kozlov, Національна академія Національної гвардії України

Козлов Валентин Євгенович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та прикладних інформаційних технологій Національної академії Національної гвардії України.

Yu. V. Kozlov, Харківський національний університет радіоелектроніки

Козлов Юрій Валентинович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

О. О. Novikova, Національна академія Національної гвардії України

Новикова Олена Олександрівна – доцент кафедри інформатики та прикладних інформаційних технологій Національної академії Національної гвардії України.

Посилання

Советский энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. А. М. Прохоров; редкол. А. А. Гусев и др. – М. : Сов. энцикл., 1987. – 1600 с.

Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/991-98. – Назва з екрана.

Кодекс цивільного захисту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5403-17. – Назва з екрана.

Мониторинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// ru.wikipedia.org/wiki. – Назва з екрана.

Мониторинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// tolkslovar.ru/m6848.html. – Назва з екрана.

Орлов, А. И. Эконометрика [Текст] / А. И. Орлов. – М. : Экзамен, 2002. – 442 с.

Красник, В. С. Мониторинг профессионально важных качеств курсантов вузов МВД России как фактор адаптации к служебной деятельности [Електронний ресурс] / B. C. Красник, В. Ю. Даутова, А. В. Резепин // Психопедагогика в правоохранительных органах. – Вып. № 2. – 2001. – Режим доступу : http://cyberleninka. ru/article/n/monitoring-professionalno-vazhnyh-kachestv- kursantov-vuzov-mvd-rossii-kak-faktor-adaptatsii-k-sluzhebnoy-deyatelnosti. – Назва з екрана.

Основні методи психологічного дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www/URL: http://refine.org.ua/pageid-5750-4.html. – Назва з екрана.

Приходько, І. І. Професійний психологічний відбір майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України [Текст] : монографія / І. І. Приходько. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – 190 с.

Шевченко, Р. І. Інформаційно-функціональний аналіз системи моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій [Текст] / Р. І. Шевченко // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 8 (133). – С. 148–157.

Шмаков, О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань [Текст] / О. М. Шмаков. – Х. : ВІ ВВ МВС України, 2005. – 362 с.

Полторак, С. Т. Використання сучасних інформаційних технологій для вирішення завдань відбору кадрів [Текст] / С. Т. Полторак, В. Т. Оленченко, В. Є. Козлов // Честь і закон. – 2012. – № 1 (40). – С. 51–54.

Розробка інформаційної технології добору кандидатів на заміщення посад у підрозділах спеціального призначення внутрішніх військ МВС України [Текст]: звіт про НДР (підсумковий) : шифр – “Селекція-2 / Акад. ВВ МВСУ; кер. В. Є. Козлов. – ДР 0110U003002. – Х., 2009. – 42 с.

Про затвердження і введення в дію Керівництва з фізичної підготовки і спорту внутрішніх військ МВС України [Текст] : наказ командувача внутрішніх військ МВС України від 10.02.2011 р. № 60. – К. : ГУВВ МВСУ, 2011.

Новикова, О. О. Удосконалення системи оцінювання рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу до вищого військового навчального закладу України [Текст] / О. О. Новикова, В. Т. Оленченко // Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності Сил охорони правопорядку : зб. тез доп. НПК, Харків, 17–18 берез. 2016 р. – Х. : НА НГУ, 2016. – С. 73.

Козлов, В. Є. Теоретико-множинний метод експертного оцінювання [Текст] / В. Є. Козлов, О. О. Новикова // Системи обробки інформації. – 2012. – Вип. 9 (107). – С. 291–293.

Козлов, В. Є. Інформаційна технологія експертного оцінювання [Текст] / В. Є. Козлов, О. О. Новикова // Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності Сил охорони правопорядку : зб. тез доп. НПС, Харків, 12–13 берез. 2014. – Х. : Акад. ВВ МВС України. – С. 86.

Полторак, С. Т. Інформаційна технологія відбору кадрів для внутрішніх військ МВС України – основа якості відбору [Текст] / С. Т. Полторак, В. Т. Оленченко, В. Є. Козлов // Системи обробки інформації. – 2012. – Вип. 1 (100). – С. 288–290.

Козлов, В. Є. Опис шкал педагогічної кваліметрії методами нечіткої математики [Текст] / В. Є. Козлов, О. О. Новикова // зб. наук. праць Акад. ВВ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1 (21). – С. 25–28.

Дубровіна, В. В. Рейтингове оцінювання результатів професійної діяльності [Текст] / В. В. Дубровіна, В. Є. Козлов, О. О. Новикова // Зб. тез доп. НПК, Харків, 17–18 берез. 2016 р. – Х. : НА НГУ, 2016. – С. 26.

Метод оцінювання ризику за даними нечислової природи [Текст] / В. В. Дубровіна, В. Є. Козлов, Ю. В. Козлов та ін. // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Х. : НА НГУ, 2015. – Вип. 1 (25). – С. 91–94.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті