DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/2/26/139236

ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ РУХУ БОЙОВОЇ КОЛІСНОЇ МАШИНИ ЗА ПЕРЕХІДНИМИ ТА СТАЛИМИ СТАНАМИ В РЕЖИМІ ПОВОРОТУ

V. P. Pisarev

Анотація


Запропоновано математичну модель бойової колісної машини з виходом на параметри оцінювання стійкості руху.


Ключові слова


стійкість і керованість руху; режими руху; параметри оцінювання; адекватність моделі

Повний текст:

PDF

Посилання


Литвинов, А. С. Автомобиль. Теория эксплуатационных свойств [Текст] : учеб. для вузов / А. С. Литвинов, Я. Е. Фаробин. – М. : Машиностроение, 1989. – 240 с.

Теория, конструкция и расчет боевых колесных машин [Текст] / В. И. Медведков, Я. С. Агейкин, Д. А. Антонов и др. – М. : Академия БТВ, 1976. – 405 с.

Писарев, В. П. Проектирование ходовых систем быстроходных гусеничных машин [Текст] : учеб. пособие / В. И. Писарев. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2002. – 218 с.

Пісарєв, В. П. Можливості транспортного засобу з гальмування за відсутністю пробою підвіски [Текст] / В. П. Пісарєв // Автомобиле- и тракторостроение : вестник НТУ “ХПИ”. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2011. – № 56. – С. 29–33.

Пісарєв, В. П. Моделювання процесу підриву бойової колісної машини у випадку наїзду на міну [Текст] / В. П. Пісарєв // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1 (21). – С. 5 – 8.

Пісарєв, В. П. Оцінювання ступеня можливої ураженості екіпажу бойової колісної машини за місцем його розташування у разі підриву на міні [Текст] / В. П. Пісарєв // Честь і закон. – 2013. – № 1(44). – С. 91–93.

Грузовые автомобили [Текст] / М. С. Высоцкий, Ю. Ю. Беленький, Л. Х. Гилелес и др. – М. : Машиностроение, 1979. – 384 с.

Конструирование и расчет колесных машин высокой проходимости [Текст] / Н. Ф. Бочаров, И. С. Цитович, А. А. Полунгян и др. – М. : Машиностроение, 1983. – 299 с.

Проектирование транспортных средств [Текст] / Ю. А. Брянский, Г. И. Глазов, Г. И. Гордеев и др. – М. : МАДИ, 1985. – 119 с.
Copyright (c) 2019 V. P. Pisarev

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР