РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО СТІЙКОСТІ КОЛІСНІ МАШИНИ НА УХИЛАХ

Автор(и)

  • О. S. Polyansky Національна академія Національної гвардії України
  • А. А. Poberezhnyi Національна академія Національної гвардії України
  • V. М. Pletnev Харківський національного автомобільно-дорожній університет
  • V. V. Zadorozhna Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/2/26/139239

Ключові слова:

колісні машини, протівоопрокідивающіе пристрої, інформаційна контрольна система, безпека експлуатації

Анотація

Наведено рекомендації щодо використання розробленого контрольно-вимірювального комплексу забезпечення безпечного використання мобільних машин при роботі на ухилі. Впровадження даних рекомендацій дозволить підвищити точність установки датчиків прискорень на засобах транспорту, знизити похибку вимірювань прискорень з 3 до 1%. На запропоноване пристрій отримано патент.

Біографії авторів

О. S. Polyansky, Національна академія Національної гвардії України

Полянський Олександр Сергійович – доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної академії Національної гвардії України

А. А. Poberezhnyi, Національна академія Національної гвардії України

Побережний Андрій Анатолійович – начальник науково-дослідної лабораторії науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної академії Національної гвардії України

V. М. Pletnev, Харківський національного автомобільно-дорожній університет

Плетньов В’ячеслав Миколайович – аспірант Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

V. V. Zadorozhna, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка

Задорожня Вікторія Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка

Посилання

Колесные тракторы для работы на склонах [Текст] / П. А. Амельченко, И. П. Ксеневич, В. В. Гуськов, А. И. Якубович. – М. : Машиностроение, 1978. – 245 c.

Задорожняя, В. В. Повышение безопасности использования колесных машин при выполнении транспортных работ на поперечном уклоне [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.20 / В. В. Задорожняя. – Х., 2014. – 20 с.

Стратегія інформаційного забезпечення оцінювання технічного стану й стійкості колісних машин [Текст] / О. С. Полянський, А. А. Побережний, Є. О. Дубинін, В. В. Задорожня // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Х. : НА НГУ, 20014. – Вип. 2 (24). – С. 39–43.

Пристрій для підвищення точності встановлення датчиків прискорень на засобах транспорту [Текст] : пат. 79414 Україна : МПК G01P 15/00 / М. А. Подригало, О. С. Полянський, Н. П. Артемов та ін. ; заявник ХНАДУ, ХНТУСГ ім. П. Василенка. – № 201210777; заявл. 14.09.12 ; опубл. 25.04.13, Бюл. № 8. – 6 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті