DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/2/26/139249

МЕТОДИКА ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ МІЖ ВІЙСЬКОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ УГРУПОВАННЯ ВІЙСЬК

О. О. Morozov

Анотація


Пропонується методика вирішення задачі розподілу озброєння і військової техніки між військовими формуваннями угруповання військ. Методика забезпечує оптимальний з погляду на вибраний критерій ефективності розподіл техніки з урахуванням коливання потреб у ній, поточного некомплекту та потреб споживачів у певних видах техніки.


Ключові слова


озброєння і військова техніка; розподіл техніки; угруповання військ; військове формування

Повний текст:

PDF

Посилання


Технічне забезпечення військ (сил) у операції бою [Текст] : підручник / В. О. Шуєнкін, І. С. Ішутін, О. І. Хазанович та ін.; за ред. М. І. Шапталенка. – К. : НАОУ, 2001. – 616 с.

Шуєнкін, В. О. Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення військ (сил) [Текст]. Ч. 1. : навч. посіб. / В. О. Шуєнкін. – К. : ЦНДІ ЗС України, 2006. – 326 с.

Гурин, Л. С. Задачи и методы оптимального распределения ресурсов [Текст] / Л. С. Гурин, Я. С. Дымарский, А. Д. Меркулов. – М. : Сов. радио, 1968. – 461 с.

Верес, Ю. О. Алгоритм розподілу обмежених ресурсів [Текст] / Ю. О. Верес // Наукові праці. – 2010. – Вип. 130. – Т. 143. – С. 57–63.

Задачи распределения ресурсов в управлении проектами [Текст] / П. С. Баркалов, И. В. Буркова, А. В. Глаголев, В. Н. Колпачев. – М. : ИПУ РАН, 2002. – 65 с.

Раскин, Л. Г. Многоиндексные задачи линейного программирования (теория, методы, приложения) [Текст] / Л. Г. Раскин, И. О. Кириченко. – М. : Радио и связь, 1982. – 242 с.
Copyright (c) 2019 О. О. Morozov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР