DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/1/25/139510

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРІЛЬБИ ПРИ ВИКОНАННІ СПЕЦИФІЧНИХ ЗАВДАНЬ СИЛАМИ БЕЗПЕКИ

О. І. Bilenko

Анотація


Показана обмежена придатність існуючих показників та критеріїв ефективності стрільби для оцінювання ефективності виконання специфічних вогневих завдань силами безпеки. Розроблено новий показник надійності та удосконалений показник оперативності виконання вогневого завдання. Отримані результати можуть бути використані для порівнювального оцінювання характеристик існуючих та формування вимог до перспективних зразків кінетичної зброї для сил безпеки.


Ключові слова


ефективність стрільби; показник ефективності; критерій ефективності; кінетична зброя; вогневе завдання; сили безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Шерешевский, М. С. Эффективность стрельбы из автоматического оружия [Текст] / М. С. Шерешевский, А. Н. Гонтарев, Ю. В. Минаев. – М. : ЦНИИ информации, 1979. – 328 с.

Вероятностные методы оценки эффективности вооружения [Текст] / А. А. Червоный, В. А. Шварц, А. П. Козловцев, В. А. Чобанян. – М. : Воениздат, 1979. – 95 с.

Чернышев, В. Л. Показатели эффективности использования вооружения [Текст] / В. Л. Чернышев. – М. : МАИ, 2006. – 87 с.

Шмаков, О. М. Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку як інструмент забезпечення національної безпеки України [Текст] / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2010. – № 2. – С. 12 – 18.

Біленко, О. І. Шляхи підвищення безпечності застосування стрілецької зброї силами охорони правопорядку [Текст] / О. І. Біленко, О. О. Кириченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № 2/3 (68). – С. 35–39.

Біленко, О. І. Зброя несмертельної дії для військових формувань та правоохоронних органів [Текст] / О. І. Біленко, В. В. Пащенко // Збірник наукових праць НАПСУ. – Хмельницький : НАПСУ, 2010. – № 54. – С. 47–50.

Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) [Текст]. – М. : Воениздат, 1971. – 175 с.

Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова укороченному АКС74У (АКС74УН2) [Текст]. – М. : Воениздат, 1987. – 159 с.

Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова (АК74, АКC74, АК74Н, АКC74Н) и 5,45-мм ручному пулемету Калашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н) [Текст]. – М. : Воениздат, 1982. – 216 с.

Наставление по стрелковому делу. 9-мм пистолет Макарова (ПМ) [Текст]. – М. : Воениздат, 1968. – 103 с.

Наставление по стрелковому делу. 9-мм автоматический пистолет Стечкина (АПС) [Текст]. – М. : Воениздат, 1968. – 126 с.

Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм пулемет Калашникова (ПК, ПКС, ПКБ и ПКТ) [Текст]. – М. : Воениздат, 1971. – 253 с.

World Gans. Стрелковое оружие. Пистолеты и револьверы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://world.guns.ru/handguns/hg/ua/fort-12-r.html. – Назва з екрана.

Наставление по стрелковому делу. 9-мм автоматический пистолет Стечкина (АПС) [Текст]. – М. : Воениздат, 1957. – 112 с.

Ардашев, А. Н. Снайперская война [Текст] / А. Н. Ардашев. – М. : Яуза ; Эксмо, 2010. – 416 с.

Підготовка снайпера [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sniperfiles.fatal.ru/images/sniper.files.htm. – Назва з екрана.

Конев, К. Автомат как оружие снайпера? [Електронний ресурс] / К. Конев // Братишка. – 2002. – № 3. – Режим доступу : http://www.hpbt.org/articles/samo.htm. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2019 О. І. Bilenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР