DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/1/25/139528

ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗНЕОСОБЛЕНОГО РЕМОНТУ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ

О. О. Morozov

Анотація


Пропонується методика визначення мінімального складу обладнання для поточного та середнього ремонтів автобронетанкової техніки у випадку знеособленого методу ремонту.


Ключові слова


ремонт автобронетанкової техніки; поточний та середній ремонти; обладнання для ремонту

Повний текст:

PDF

Посилання


Башкиров, Н. В. Концептуальные основы тылового обеспечения Вооружённых сил США [Текст] / Н. В. Башкиров, З. А. Хаирбеков // Зарубежное военное обозрение. – 2014. – № 5. – С. 28–38.

Тыловое обеспечение объединенных вооруженных сил НАТО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.soldiering.ru/army/file/nato_rear.php. – Назва з екрана.

Шуєнкін, В. О. Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення військ (сил) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Шуєнкін. – К. : ЦНДІ ЗС України, 2006. – Ч. 1. – 326 с.

Андрієвський, А. П. Методика обґрунтування вимог до сил і засобів системи відновлення автомобільної техніки [Текст] / А. П. Андрієвський // Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України. – 2007. – № 2 (40). – С. 115–125.

Шуєнкін, В. О. Методика визначення раціонального складу ремонтних органів з урахуванням ресурсних обмежень на їх створення [Текст] / В. О. Шуєнкін, І. С. Ішутін // Наука і оборона. – 2009. – № 3. – С. 57–62.

Горевич, Б. Н. Методика определения параметров построения системы МТО группировки авиации и войск ПВО [Текст] / Б. Н. Горевич, А. А. Брус, В. Л. Миняйло // Военная мысль. – 2011. – № 4. – С. 48–54.

Данилов, В. Ю. Направления совершенствования научно-производственной деятельности авиаремонтного объединения [Текст] / В. Ю. Данилов. – М. : МГУ, 2004. – 226 с.

Обеспечение надежности сложных технических систем [Текст] : учебник / А. Н. Дорохов, В. А. Керножицкий, А. Н. Миронов и др. – С Пб. : Лань, 2011. – 352 с.

Буравлев, А. И. Марковская модель восстановления вооружения и военной техники в новой системе технического обслуживания и ремонта [Текст] / А. И. Буравлев // Вооружение и экономика. – 2014. – № 1(26). – С. 37–52 .
Copyright (c) 2021 О. О. Morozov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР