DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/1/25/139529

ОБГРУНТУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО ПОКАЗНИКА НАДІЙНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

А. V. Kovtun, О. Yu. Shabalin, О. І. Shapovalov

Анотація


Розглянуто поняття надійності військової техніки.  Запропоновано як показник надійності військової техніки використовувати узагальнений комплексний показник надійності.


Ключові слова


надійність; автомобільна техніка; безвідмовність; ремонтопридатність; збереженість; показники.

Повний текст:

PDF

Посилання


Надежность и эффективность в технике [Текст] . Т.1. Методология. Организация. Терминология : справочник в 10 т. – М. : Машиностроение, 1986. – 224 с.

Анилович, В. Я. Надежность машин в задачах и примерах [Текст] / В. Я. Анилович, А. С. Гринченко, В. Л. Литвиненко. – Х. : Око, 2001. – 319 с.

Горяинов, А. Н. Информационное обеспечение реализации диагностических процедур на транспорте [Текст] / А. Н. Горяинов // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2011. – № 24. – С. 48–53.

Оценка параметров надежности многоканальных сегментов сложных систем [Текст] / Н. В. Захарченко, Д. Ю. Ильин, С. В. Хомич, Ж. А. Торк // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2012. – № 9. – С. 58–62.

Головня, С. Б. Розробка рекомендацій щодо покращення процесу оцінювання рівня технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону [Текст] / С. Б. Головня // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2014. – Вип. 1(61). – С. 292–303.

Морозов, О. О. Математична модель впливу технічного забезпечення на стан парку озброєння і військової техніки [Текст] / О. О. Морозов, Л. В. Морозова // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Х. : НАНГУ, 2014. – Вип. 2(24). – С. 67–71.
Copyright (c) 2019 А. V. Kovtun, О. Yu. Shabalin, О. І. Shapovalov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР