DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/1/25/139530

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ У СФЕРИЧНІЙ КОНСТРУКЦІЇ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗАКРІПЛЕННЯ ОТВОРІВ

V. А. Salo, P. І. Litovchenko, V. М. Nechiporenko

Анотація


Пропонованим методом вирішена просторова задача про напружений стан товстостінної сферичної оболонки під дією рівномірного тиску. У методі використані варіаційний принцип Рейснера, теорія R-функцій, загальні рівняння тривимірної теорії пружності, метод І. М. Векуа й алгоритм двостороннього оцінювання точності наближених розв’язків змішаних варіаційних задач. Ефективність методу показана на чисельних прикладах.


Ключові слова


варіаційний принцип Рейснера; теорія R-функцій; ортотропна сферична оболонка з отворами.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сало, В. А. Краевые задачи статики оболочек с отверстиями [Текст] : монография / В. А. Сало. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2003. – 216 с.

Григоренко, Я. М. Статика анизотропных оболочек с конечной сдвиговой жесткостью [Текст] / Я. М. Григоренко. А. Т. Василенко, Г. П. Голуб. – К. : Наук. думка, 1987. – 216 с.

Пикуль, В. В. Прикладная механика деформируемого твердого тела [Текст] / В. В. Пикуль. – М. : Наука, 1989. – 221 с.

Родионова, В. А. Прикладная теория анизотропных пластин и оболочек [Текст] / В. А. Родионова, Б. Ф. Титаев, К. Ф. Черных. – С Пб. : Изд-во С Пб. ун-та, 1996. – 278 с.
Copyright (c) 2019 V. А. Salo, P. І. Litovchenko, V. М. Nechiporenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР