DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2013/1/21/141194

ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО РОЗКИДУ ДУЛЬНИХ ШВИДКОСТЕЙ МЕТАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КІНЕТИЧНОЇ ЗБРОЇ

О. І. Bilenko

Анотація


Висвітлено особливості формування вимог до дульної швидкості метального елемента кінетичної зброї несмертельної дії та бойової зброї з обмеженою відстанню убивчої дії. Розроблено метод формування вимог до розкиду дульних швидкостей метальних елементів такої зброї, що враховує мінімально та максимально допустимі значення швидкості зустрічі метального елемента з ціллю та динаміку спаду його швидкості.


Ключові слова


кінетична зброя; дульна швидкість; балістичний коефіцієнт

Повний текст:

PDF

Посилання


Проектирование ракетных и ствольных систем [Текст] / Б. В. Орлов, Ю. И. Топчеев, В. Ф. Устинов и др. – М. : Машиностроение, 1974. – 828 с.

Біленко, О. І. Тактико-технічні характеристики стрілецької зброї для сил охорони правопорядку, які підлягають регламентації [Текст] / О. І. Біленко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – № 2/10 (62). – С. 28 – 32.

Біленко, О. І. Розробка тактико-технічних вимог до кінетичної зброї несмертельної дії [Текст] / О. І. Біленко, В. В. Пащенко // Збірник наукових праць ХУПС. – Х. : ХУПС, 2012. – Вип. 1 (30). – С. 2 – 5.

Кирилов, В. М. Основания устройства и проектирования стрелкового оружия [Текст] / В. М. Кирилов. – Пенза : ПВАНУ, 1963. – 343 с.

Чуев, Ю. В. Проектирование ствольних комплексов [Текст] / Ю. В. Чуев. – М. : Машиностроение, 1976. – 216 с.

Дмитриевский, А. А. Внешняя баллистика [Текст] / А. А. Дмитриевский. – М. : Машиностроение, 1972. – 584 с.

Логвин, А. М. Стрельба артиллерии и внешняя баллистика [Текст] / А. М. Логвин, В. Г. Александров. – Пенза : ПВАИУ, 1977. – 254 с.

Біленко, О. І. Вплив параметрів заряджання на початкову швидкість кулі [Текст] / О. І. Биленко, В. В. Афанасьєв // Вестник национального технического университета “ХПИ”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2007. – № 11. – С. 33–37.

Біленко, О. І. Зброя несмертельної дії для військових формувань та правоохоронних органів / О. І. Біленко, В. В. Пащенко // Збірник наукових праць НАПСУ. – Хмельницький : НАПСУ, 2010. – № 54. – С. 47–50.

Біленко, О. І. Розробка тактико-технічних вимог до кінетичної зброї несмертельної дії [Текст] / О. І. Біленко, В. В. Пащенко // Збірник наукових праць ХУПС. – Х. : ХУПС, 2012. – Вип. 1 (30). – С. 2–5.

Вентцель, Д. А. Внешняя баллистика [Текст] / Д. А. Вентцель, Я. М. Шапиро. – М. : Оборонгиз, 1939. – ч. 2. : Внешняя баллистика. – 264 с.




Copyright (c) 2019 О. І. Bilenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР