DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2013/1/21/141196

ОПИС ШКАЛ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІМЕТРІЇ МЕТОДАМИ НЕЧІТКОЇ МАТЕМАТИКИ

V. E. Kozlov, О. О. Novikova

Анотація


Розглянуто формалізований опис шкал педагогічної кваліметрії методами нечіткої математики, який може бути використаний у реалізації інформаційних технологій експертного оцінювання.


Ключові слова


інформаційні технології; нечітка математика; експертний метод; педагогічна кваліметрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисов, А. Н. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений [Текст] / А. Н. Борисов, А. В. Алексеев, Г. В. Меркурьев. – М. : Радио и связь, 1989. – 304 с.

Пегат, А. Нечеткое моделирование и управление [Текст] : пер. с англ. / А. Пегат. – М. : БИНОМ, 2009. – 798 с.

Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий [Текст] / Т. Саати. – М. : Радио и связь, 1989. – 316 с.

Горелишєв, С. А. Теоретико-множинний метод професійного відбору [Текст] / С. А. Горелишєв, О. Ю. Іохов, О. О.Новикова // Системи обробки інформації. – 2011. – Вип. 2(92). – С. 188–190.

Козлов, В. Є. Методика рейтингового оцінювання для експертного застосування [Текст] / В. Є. Козлов, В. Т. Оленченко, І. О. Юзьков // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2009. – Вип. 4 (12). – С. 69–74.

Шишкин, И. Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством [Текст] / И. Ф. Шишкин. – М. : Изд-во стандартов, 1990. –343 с.

Орлов, А. И. Эконометрика [Текст] / А. И. Орлов. – М. : Экзамен, 2002. – 442 с.

Вентцель, Е. С. Теория вероятностей [Текст] / Е. С. Вентцель. – М. : Высш. шк., 1998. – 576 с.

Белокурський, Ю. П. Рейтингове оцінювання – імовірнісно-інформаційний підхід [Текст] / Ю. П. Белокурський, В. Є. Козлов, І. О. Юзьков // зб. тез доповідей наук.-практ. конф., 17–18 берез. 2009 р. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – С. 40.

Козлов, В. Є. Модель подання оцінних функцій викладача [Текст] / В. Є. Козлов, В. Т. Оленченко, І. О. Юзьков // Системи обробки інформації. – 2009. – Вип. 6 (80). – С. 233–236.
Copyright (c) 2019 V. E. Kozlov, О. О. Novikova

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР