DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2013/1/21/141205

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАМИКАЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ПОТУЖНИХ НАДШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ

H. V. Yermakov, І. М. Maiboroda, К. V. Vlasov, А. V. Irkha

Анотація


Розглянуті можливості застосування надширокосмугових сигналів для нейтралізації електронних замикаючих пристроїв у випадку позасмугового впливу. Наведені числові значення часових та енергетичних характеристик послідовностей випромінюваних сигналів, що забезпечують деградацію напівпровідникових елементів у випадку позасмугового впливу.


Ключові слова


надширокосмуговий; система контролю доступу; функціональне ураження; нейтралізація; позасмуговий

Повний текст:

PDF

Посилання


Кравченко, В. И. Электромагнитное оружие [Текст] / В. И. Кравченко. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2008. – 185 с.

Генератор мощных наносекундных импульсов [Текст] : пат. 1804271 Рос. Федерация: SU 1804271 А1. 6 Н03К3/53 / И. В. Грехов, В. М. Ефанов, А. Ф. Кардо-Сысоев; заявитель и патентообладатель Физико-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе.  № 4930490/21; заявл. 24.04.91; опубл. 27.06.96, Бюл. № 10/2002.

Пономарев, Л. И. Основы ЭМС излучающих систем РЭС [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Пономарев. – М. : МАИ, 1989. – 102 с.

Панов, В. В. Некоторые аспекты проблемы создания СВЧ средств функционального поражения [Текст] / В. В. Панов, А. А. Саркисьян // Зарубежная радиоэлектроника.  1993.  № 10.  С. 22–24.
Copyright (c) 2020 H. V. Yermakov, І. М. Maiboroda, К. V. Vlasov, А. V. Irkha

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР