DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2009/2/14/150469

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ ТЕРМІНІВ ЗБЕРІГАННЯ БОЄПРИПАСІВ НА ЇХ БАЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

О. B. Anipko, D. S. Baulin

Анотація


Викладені теоретичні основи впливу термінів зберігання боєприпасів на балістичні характеристики стрілецької зброї.


Повний текст:

PDF

Посилання


Горст А. Г. Пороха и взрывчатые вещества / А. Г. Горст. – М.: Машиностроение, 1972. – 208 с.

Шагов Ю. В. Взрывчатые вещества и пороха / Ю. В. Шагов. – М.: Военное издательство Министерства Обороны СССР, 1976. – 120 с.

Взрывчатые вещества и пороха / [Будников М. А., Левкович Н. А., Быстров И. В., Сиротинский В. Ф., Шехтер Б. И.] – М.: Государственное издательство оборонной промышленности, 1955. – 364 с.

Окунев Б. Н. Определение баллистических характеристик пороха и давления форсирования / Б. Н. Окунев. – М.-Л.: Гостехиздат, 1943. – 92 с.

Нікітюк В. О. Миротворча діяльність у Європі: еволюція міжнародно-правових та інституціональних засад // Наука і оборона. – 2001. – № 3. – С. 36 – 44.

Справочные данные. Миротворческие операции ООН в 2002 году // Зарубежное военное обозрение. – 2002. – № 3. – С. 15 – 16.

Лутовинов В. И. Морозов Ю. В. Предотвращение и урегулирование конфликтов посредством миротворческой деятельности / В. И. Лутовинов, Ю. В. Морозов // Военная мысль. – 2001. – № 1. – С. 12 – 17.

Гриненко О. І., Дєнєжкін М. М. Деякі проблеми перспективного планування розвитку Збройних Сил України // Наука і оборона. – 2001. – № 3. – С. 31 – 35.

Серебряков М. Е. Внутренняя баллистика / М.Е. Серебряков. – М.: Оборонгиз, 1949. – 670 с.

Серебряков М. Е. Внутренняя баллистика / М. Е. Серебряков, К. К. Гретен, Г. В. Оппоков. – М.: Оборонгиз, 1939. – 592 с.

Вентцель Д. А. Внутренняя бал листика / Д. А. Вентцель. – М.: ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского, 1948. – 414 с.

Граве И. П. Внутренняя баллистика / И. П. Граве. – Л.: Издание Артиллерийской академии РККА, 1938. – 362 с.

Кириченко В. Д. Баллистика / В. Д. Кириченко. – Л.: ЛВАИУ, 1957. – 209 с.

Серебряков М. Е. Внутренняя баллистика ствольных систем и пороховых ракет / М. Е. Серебряков. – М.: Оборонгиз, 1962. – 703 с.
Copyright (c) 2019 О. B. Anipko, D. S. Baulin

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР