DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2009/1/13/150665

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЧАСТИНАМИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПРИ ВИКОНАННЯ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

V. P. Varakuta, V. V. Yanov

Анотація


Визначено зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на стійкість управління. Пропонуються шляхи забезпечення стійкості елементів системи управління внутрішніх військ при виконанні бойових завдань в період воєнного часу 


Повний текст:

PDF

Посилання


Про оборону України: закон України від 06.12.1991 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 1992. – № 9.

Про правовий режим воєнного стану: закон України від 06.04.2000 р. № 1647-III // Відомості Верхов. Ради України. – 2000. – № 28.

Основы теории управления войсками. / под ред. П. К. Алтухова. – М. : Воениздат, 1984. – С. 98–108.

Анализ опыта войны в районе Персидского залива и его влияние на развитие оперативного искусства и тактики Войск ПВО: лекция для постоянного состава акад. / И. М. Проворов.– Х. : ВИРТА ПВО, 1991.

Операція ОЗС НАТО “Союзницька сила” : інформаційний бюлетень МО України. – К. : 1999.

Манацинський О. Операція “Лис пустелі”. Політичний і військовий аспекти / О. Манацинський, М. Рубанець // Народна армія. – 1999. – 13 січ.

Афоничкин А. И. Качество информационного обеспечения в процессах управления / А. И. Афоничкин, С. А. Панфілов; под ред. А. А. Денисова. – Саранск : Изд-во Саратовского ун-та. Саранский фил., 1989.

Рапопорт В. Н. Новые тенденции в управлении / В. Н. Рапопорт // Военная мысль. – 1971. – Вып. 5. – С. 17–22.

Заика В. Ф. Обеспечение устойчивости и непрерывности управления войсками при перемещении пунктов управления / В. Ф. Заика // Военная мысль. – 1989. – Вып. 3. – С. 46–52.

Меньшаков Ю. К. Защита объектов и информации от технических средств разведки / Ю. К. Меньшаков. – М. : Российский гос. гуманит. Ун-т, 2002 – 412 с.

Хеймонт И. Тактическая разведка в современной войне / Ирвинг Хеймонт. – М. : Воениздат, 1963. – С. 193.

Голодный Ю. А. Исследование путей повышения живучести системы управления / Ю. А. Голодный. – Калинин : ВКА ПВО, 1972. – С. 137.

Федулов Ю. Н. Повышение устойчивости управления за счет использования мобильных сил и средств / Ю. Н. Федулов. – Калинин : ВКА ПВО, 1985. – С. 57, 65–69, 74, 91.

Чистяков В. Н. Обеспечение устойчивости системы управления частей в ходе ведения боевых действий / В. Н. Чистяков. – Калинин : ВКА ПВО, 1983. – С. 193.
Copyright (c) 2019 V. P. Varakuta, V. V. Yanov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР