DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2009/1/13/150667

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГАЗОДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗСІЮВАННЯ НАТОВПУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

R. І. Topchiy

Анотація


Проаналізовано застосування існуючих спеціальних засобів нетравматичної дії при проведенні заходів з припинення масових порушень громадського порядку. Проведено дослідження з визначення параметрів газодинамічного потоку, що здійснює безпечний вплив на людину. Визначено напрямки реалізації такого способу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України : закон України від 26.03.1992 р. № 2235-ХІІ // Відомості Верхов. Ради України. – 1992. – № 29.

Крестов А. В. Ликвидация массовых беспорядков / А. В. Крестов // Войсковой вестник. – 2006. – № 3. – С. 11–16.

Свищев А. “Фара”, “Коршун” и “Печенег” на службе в войсках / А. Свищев, В. Лошаков // Войсковой вестник. – 2006. – № 6. – С. 59–66.

Чаус В. Д. Спеціальні водометні автомобілі. / В. Д. Чаус, С. В. Алєксєєв // Сучасна спеціальна техніка. – 2004. – № 3. – С. 40–45. 5. Альтшуль А. Д. Гидравлика и аэродинамика: учеб. для вузов / А. Д. Альтшуль, Л. С. Животовский, Л. П. Иванов. – М. : Стройиздат, 1987. – 408 с.
Copyright (c) 2019 R. І. Topchiy

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР