DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2010/2/16/150692

ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОХИБКИ ДАТЧИКА МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ТИСКУ В КАНАЛАХ СТВОЛІВ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ

О. М. Krukov, О. А. Alexandrov

Анотація


Запропоновано математичну модель динамічної похибки датчика для вимірювання імпульсного тиску в каналах стволів стрілецької зброї. Встановлено взаємозв’язки між динамічною похибкою, параметрами датчика тиску та параметрами його вхідного сигналу. Визначено шляхи застосовування отриманої математичної моделі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Теория и расчёт автоматического оружия / А. К. Голомбовский и др. – Пенза : ПВАИУ, 1973. – 493 с.

Кириллов В. М. Основи устройства и проектирования стрелкового оружия / В. М. Кириллов. – Пенза : ПВАИУ, 1963. – 342 с.

Серебряков М. Е. Внутренняя баллистика / М. Е. Серебряков. – М. : Оборониздат ГИОП, 1949. – 673 с.

Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы / И. С. Гоноровский. – М. : 1977. – 608 с.

Гальперин М. В. Автоматическое управление / М. В. Гальперин. – М. : Издательский дом ИНФРА-М, 2004. – 224 с.

Теория автоматического управления: учеб. для вузов / А. А. Воронова и др. – М. : Высш. шк., 1986. – 367 с.

Тынкевич М. А. Численные методы анализа: учеб. пособие / М. А. Тынкевич. – Кемерово, 2002. – 184 с.

Крюков О. М. Математичне моделювання датчика миттєвих значень тиску для дослідження внутрішньобалістичних процесів / О. М. Крюков, О. А. Александров // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України: зб. тез доп. наук.-практ. конф. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 27–29.
Copyright (c) 2019 О. М. Krukov, О. А. Alexandrov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР