DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2010/2/16/150696

ОПЕРАЦІЙНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗА ОБРАНИМИ МАРШРУТАМИ

Yu. І. Kushneruk, О. М. Sumets, V. P. Vasylenko

Анотація


Розглянуто математичну модель оптимального розподілу різнотипних автотранспортних засобів за визначеними маршрутами з використанням критерію мінімуму загальної собівартості перевезень. Особливістю моделі є урахування в ній сукупності чинників, пов’язаних з організацією процесу перевезень.


Повний текст:

PDF

Посилання


Смиричинський В. В. Логістичний менеджмент державних закупівель. Торетично-правовий та методологічний аспект: моногр. / В. В. Смиричинський. – Т. : Карт-бланш, 2004. – 304 с.

Миротин Л. Логистические системы и технологии перевозочного процесса, основанные на логистике / Л. Миротин, Ы. Ташбаев // Транспорт: наука, техника, управление: сб. обзорной информ. – 1993. – № 2. – С. 23.

Смехов А. А. Основы транспортной логистики / А. А. Смехов. – М. : Транспорт, 1995. – 197 с.

Логистика автомобильного транспорта: учеб. пособие / В. С. Лукинский и др. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 368 с.

Южаков В. М. Пути повышения эффективности использования автомобильного транспорта / В. М. Южаков // Военно-экономический вестник. – М. : Воениздат. – 2004. – № 9. – С. 85 – 96.

Сумец А. М. Критерии предварительной оценки эффективности функционирования автотранспортной подсистемы / А. М. Сумец // Логистика: проблемы и решения. – 2009. – № 1. – С. 60 – 62.

Неруш Ю. М. Логистика : учеб. для вузов. / Ю. М. Неруш. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 389 с.

Бенсон Д. Транспорт и доставка грузов / Д. Бенсон, Дж. Уайтхед. – М. : Транспорт, 1990. – 279 с.

Кожин А. П. Математические методы в планировании и управлении грузовыми автомобильными перевозками / А. П. Кожин, В. Н. Меденцев. – М. : Транспорт, 1994. – 304 с.

Сумец А. М. Логистика на автомобильном транспорте: решение частной задачи перевозки крупногабаритных грузов / А. М. Сумец // Логистика: проблемы и решения. – 2009. – № 1. – С. 18 – 22.

Модели и методы теории логистики / под. ред. В. С. Лукинского. – С Пб. : Питер, 2003. – 176 с.

Беленький А. С. Исследование операций в транспортных системах: идеи и схемы методов оптимизации планирования / А. С. Беленький. – М. : Мир, 1992. – 582 с.

Крикавський Є. В. Транспортні витрати в структурі логістичних витрат / Є. В. Крикавський, Р. Патора, О. П. Дашківська // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К. : Техника. – 2004. – Вып. 56. – С. 293 – 299.

Сисоєв В. В. Визначення оптимальної кількості і місцезнаходження складів логістичної мережі регіону / В. В. Сисоєв, Ю. І. Кушнерук // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К. : Техника. – 2004. – Вып. 56. – С. 318 – 323.
Copyright (c) 2019 Yu. І. Kushneruk, О. М. Sumets, V. P. Vasylenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР