DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2010/2/16/150705

ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ТОНКОСТІННИХ БАГАТОШАРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА МЕЖЕЮ ПРОПОРЦІЙНОСТІ

О. М. Kirichenko, V. P. Rakivnenko, L. А. Grebenik

Анотація


З метою підвищення надійності елементів тонкостінних багатошарових конструкцій досліджується несуча здатність за межею пропорційності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кириченко О. М. Прикладний метод розрахунку несучої здатності багатошарових оболонок / О. М. Кириченко, В. П. Раківненко // Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва: Вісник НТУСТ ім. Василенка. – Х., 2009. – Вип. 80. – 398 с.

Блейх Ф. Устойчивость металлических конструкцій / Ф. Блейх. – М. : Физматгиз, 1962. – 182 с.

Григолюк Э. И. Об устойчивости трехслойных оболочек и пластин за пределами упругости / Э. И. Григолюк // Изв. АН СССР, ОТН. – 1958. – № 6. – 152 с.
Copyright (c) 2019 О. М. Kirichenko, V. P. Rakivnenko, L. А. Grebenik

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР