DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2010/1/15/150712

ДО ОДНОГО ІЗ СПОСОБІВ ЗАПРАВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ РІДКИМ ПАЛЬНИМ В УМОВАХ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ПОВЕНІ

R. О. Kaydalov, G. М. Marenko

Анотація


Проаналізовано існуючі способи та запропоновано новий спосіб заправлення автомобілів в умовах ліквідації наслідків повені. Наведено результати попередніх експериментальних досліджень процесу заправлення та отримано математичну модель визначення напружено-деформованого стану еластичного резервуара і процесу перетікання рідини під час заправлення автомобілів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Долгин Н. Прогноз основных опасностей до 2010 года / Н. Долгин, В. Малышев // Военные знания. – 2001. – № 1. – С. 37 – 38.

Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України Вип. 1 (15) / 2010 р.

Прес-служба МОУ. З метою оперативного реагування // Нар. армія. – 2003. – № 52. – С. 2.

Кроль И. Паводок в Закарпатье / И. Кроль // Технополис. – 2001. – № 3. – С. 45.

Рунец М. А. Справочник автомобильного механіка / М. А. Рунец. – М. : Транспорт, 1976. – 272 с.

Ковтун А. В. Аналіз способів заправки пальним автомобілів і бойових машин підрозділів внутрішніх військ МВС України в польових умовах / А. В. Ковтун, Р. О. Кайдалов // Честь і закон. – 2003. – № 1. – С. 20–23.

Митрич В. Мягкие контейнеры для заправки горючим / В. Митрич // Зарубежное военное обозрение. – 1986. – № 5. – C. 78.

Керівництво по роботі військових складів пального Збройних Сил України. – К. : Варта, 1999. – 146 с.

Лыков М. В. Резервуары из эластичных материалов / М. В. Лыков, Ю. М. Михеев. – М. : Транспорт, 1964. – 36 с.

Ковтун А. В. До одного із способів заправки автомобілів рідким пальним в умовах надзвичайних ситуацій / А. В. Ковтун, Р. О. Кайдалов // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. Наукові праці КДПУ. – 2003. – Вип. 2 (19), Т. 3. – С. 164 – 166.

Пат. 73015 Україна, В60S5/02. Спосіб прискореної заправки автотранспортного засобу рідким пальним в польових умовах / Кайдалов Р. О. – № 2003054469; заявл. 19.05.03; опубл. 16.05.05, Бюл. № 5. – 3 с. : фіг.

Балабух Л. И. Строительная механика ракет / Л. И. Балабух, Н. А. Алфутов, В. И. Усюкин. – М. : Высш. шк., 1984. – 391 с.

Ковтун А. В. Математична модель напружено-деформованого стану м’якого резервуара, навантаженого внутрішнім змінним тиском / А. В. Ковтун, Р. О. Кайдалов // Механіка та машинобудування: наук.-техн. журн. – Х. : НТУ “ХПІ”. – 2004. – № 1. – С. 67 – 72.
Copyright (c) 2021 R. О. Kaydalov, G. М. Marenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР