DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2010/1/15/150713

НАДІЙНІСТЬ ОЗБРОЄННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАХОДІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА СТАНОМ

I. L. Strashney, О. А. Nakonechney, S. P. Mazin, О. V. Parhomchuk

Анотація


Запропонований метод розрахунку коефіцієнта готовності зразка озброєння у процесі виконання заходів технічного обслуговування за станом. Коефіцієнт готовності представлений як функція періоду проведення контролю граничного стану зразка озброєння, тривалості виконання відновних робіт, кількості поточних обслуговувань у період контроля граничного стану, достовірності контролю функціонування зразка під час поточного обслуговування та інтенсивності відмов у режимі очікування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Техническая эксплуатация летательных аппаратов / под ред. Н. Н. Смирнова. – М. : Транспорт, 1990. – 424 с.

Демьянчук В. С. Надежность обслуживаемых радиоэлектронных систем / В. С. Демьянчук, С. М. Броди. – К. : Вища шк., 1976.

Барзелович Е. Ю. Модели технического обслуживания сложных систем / Е. Ю. Барзелович. – М. : Высш. шк., 1982. – 231 с.

Моделирование процессов технического обслуживания сложных восстанавливаемых объектов радиоэлектронной аппаратуры / В. О. Браун, К. Ф. Боряк, О. В. Лантвойт, В. Н. Цыцарев // Вісник інженерної академії України. – 2008. – № 2 – С. 8–14.
Copyright (c) 2019 I. L. Strashney, О. А. Nakonechney, S. P. Mazin, О. V. Parhomchuk

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР