DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2010/1/15/150716

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ У МАШИНОБУДУВАННІ

V. E. Karpus, М. S. Ivanova, О. V. Kotlyar

Анотація


Розглянуто шляхи підвищення ефективності автоматизованого металорізального обладнання. Запропоновано кількісний інтегральний критерій “інтенсивність формоутворення” для аналізу ефективності технологічних систем. Наведено приклади та результати оцінювання за цим критерієм процесів механічної обробки отворів і валів. Проаналізовано використання комбінованих осьових інструментів та багаторізцевих державок як засобів інтенсифікації процесів механічної обробки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Токарный инструмент: каталог продукции. − Швеция: AB Sandvik Coromant, 2000. − 226 c.

Карпусь В. Е. Интенсивность формообразования технологических систем / В. Е. Карпусь // Вестн. машиностроения. – М. : Машиностроение, 2000. – № 2. – С. 30 – 34.

Пат. 24139 Україна, МПКВ23В 29/24. Багаторізцевий тримач / Карпусь В. Є., Котляр О. В.; заявник і патентовласник Нац. техн. ун-т “ХП

Karpus V. E. Malticutter machining on numerically controlled lathes / V. E. Karpus, A.V. Kotlyar // Russian Engineering Research. − USA: Allerton Press, Inc., 2007, Vol. 27, № 12, pp. 884 – 887.

Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с ЧПУ: в 2 ч. – М. : Экономика, 1990. – 208 с.
Copyright (c) 2021 V. E. Karpus, М. S. Ivanova, О. V. Kotlyar

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР