DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2010/1/15/150720

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ЦЕНТРУ

О. О. Morozov

Анотація


Розглядається задача визначення оптимальної кількості співробітників обслуговуючого центру з метою мінімізації сумарних витрат у вигляді штрафів за затримку початку процесу обслуговування заявок і виплати заробітної плати співробітників. Задача вирішується для визначених обмежень та припущень.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зайченко Ю. П. Исследование операций / Ю. П. Зайченко. – К. : Вища шк., 1975. – 320 с.

Вентцель Е. С. Исследование операций / Е. С. Вентцель. – М. : Советское радио, 1972. – 552 с.

Вентцель Е. С. Прикладные задачи теории вероятностей / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – М. : Радио и связь, 1983. – 416 с.

Фомин Г. П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: учеб. / Г. П. Фомин. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 544 с.
Copyright (c) 2021 О. О. Morozov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР