DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2010/1/15/150725

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР У КЛАСАХ ЗАДАЧ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

О. Yu. Іоhоv, І. О. Uzkov, V. Т. Olenchenko, S. V. Osievskiy

Анотація


Розглядаються проблеми реалізації інформаційних логістичних структур у класах задач систем масового обслуговування. Наведені приклади побудови математичних моделей і розробки алгоритмів ефективного інформаційного обслуговування логістичних систем.


Повний текст:

PDF

Посилання


Транспортная логистика / под ред. Л. Б. Миротина. – М. : Экзамен, 2002. – 512 с.

Неруш Ю. М. Логистика / Ю. М. Неруш. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 389 с.

Мартин Дж. Системный анализ передачи данных / Дж. Мартин. – М. : Мир, 1975. – Т. 2. – 432 с.

Основы теории вычислительных систем / под ред. С. А. Майорова. – М. : Высш. шк., 1978. – 408 с.
Copyright (c) 2019 О. Yu. Іоhоv, І. О. Uzkov, V. Т. Olenchenko, S. V. Osievskiy

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР