DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/2/32/155169

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ПИТАННЯХ КОНСТРУКЦІЇ ОЗБРОЄННЯ

O. M. Kalita, V. I. Mokreev

Анотація


Проведений аналіз стану використання комп’ютерних технологій у навчанні. Базуючись на джерелах науково-технічної інформації, виявлені позитивні та негативні сторони електронного навчання. Експериментально вивчено вплив комп’ютерного навчання на такі його параметри, як мотивація, активність навчання, сприйняття інформації з дисплея, робота у режимі тренажера, об’єктивність контролю знань. 

Ключові слова


електронне навчання; комп’ютерне навчання; гіпотеза; дидактика; знання; вміння; навички

Повний текст:

PDF

Посилання


Нокс, Д. Национальная академия наук США: Что могут дать компьютеры педагогике [Текст] / Д. Нокс // Информатика и образование. – 1990. – № 1. – С. 41 – 45.

Цевенков, Ю. М. Эффективность компьютерного обучения (новые информационные технологии в образовании) [Текст] / Ю. М. Цевенков, Е. Ю. Семенова. – Москва : НИИВО, 1991. – 84 с.

Ефективність комп’ютерного навчання у підготовці військовослужбовців [Текст] / В. І. Пеньков, О. М. Калита, В. Г. Малюк та ін. // Збірник наукових праць Академії ВВ МВС України. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2007. – Вип.1–2 (9–10). – С. 35 – 37.

Зар Ни Аунг. Исследование подхода к оценке эффективности компьютерной обучающей системы [Текст] / Зар Ни Аунг // Ученые записки : электрон. науч. журн. Курского гос. ун-та. – Курск : КГУ, 2014. – № 2(30). – С. 4–7.

Демида, Б. Система дистанційного навчання: огляд, аналіз [Текст] / Б. Деміда, С. Сагайдак, І. Копил // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів : Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2011. – № 694. – С. 98–107. – (Серія “Компютерні науки та інформаційні технології”).

Радченко, К. Персональні навчальні системи: використання в дистанційному навчанні у військовій освіті [Текст] / К. Радченко, Г. Зміївський // Новий Колегіум. – 2018. – № 1. – С. 53–61.

Жосан, О. Е. Педагогічний експеримент [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Е. Жосан. – Кіровоград: Вид-во КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. – 72 с.
Copyright (c) 2021 O. M. Kalita, V. I. Mokreev

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР