МЕТОД ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІМЕТРІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/2/32/155170

Ключові слова:

кваліметрія, експертне оцінювання, педагогічна діяльність

Анотація

У статті узагальнено результати досліджень і досвід діяльності щодо вирішення завдань педагогічної кваліметрії з використанням декількох різновидів чотирибальної шкали порядку для експертного оцінювання і побудови рейтингових списків суб’єктів навчання.

Посилання

Шишкин, И. Ф. Теоретическая метрология [Текст]. Ч. 1. Общая теория измерений / И. Ф. Шишкин. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 192 с.

Шишкин, И. Ф. Правосудие де-юре и де-факто [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// ria-stk. ru. – Загл. с экрана.

Загальна теорія вимірювань як основа експертного оцінювання [Текст] / О. В. Дегтярьов, В. В. Дубровіна, В. Є. Козлов, Ю. В. Козлов // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 10(135). – С. 178–181.

Варгалюк, В. Аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження шкали ECTS у ВНЗ України [Текст] / В. Варгалюк, Т. Деркач // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. – № 2. – С. 66–70.

Советский энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. А. М. Прохоров; редкол. А. А. Гусев и др. – Москва : Сов. энцикл., 1987. – 1600 с.

ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http// metrology.com.ua… -dstu-2681-94. – Назва з екрана.

РМГ 83-2007. Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Шкалы измерений. Термины и определения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www/ gostrf.com/normadata/. – Загл. с экрана.

Шкала [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// uk.wikipedia.org. – Назва з екрана.

Шкала [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https:// ru.wikipedia.org. – Загл. с экрана.

Шишкин, И. Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством [Текст] / И. Ф. Шишкин; под ред. акад. Н. С. Соломенко. – Москва : Изд-во стандартов, 1990. – 342 с.

Шишкин, И. Ф. Теоретическая метрология [Текст]. Ч. 2. Обеспечение единства измерений / И. Ф. Шишкин. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 240 с.

Козлов, В. Є. Модель подання оцінних функцій викладача [Текст] / В. Є. Козлов, В. Т. Оленченко, І. О. Юзьков // Системи обробки інформації. – Харків : ХУПС, 2009. – Вип. 6(80). – С. 233–236.

Для измерений нужна шкала [Электронный ресурс] / НиТ. Текущие публикации, 11.04.1998. – Режим доступа : http:// n-t.ru > статьи> измерения в технике> nst.pdf. – Загл. с экрана.

Шабалин, С. А. Прикладная метрология в вопросах и ответах [Текст] / С. А. Шабалин. – Москва : Изд-во стандартов, 1990. – 192 с.

Козлов, В. Є. Опис шкал педагогічної кваліметрії методами нечіткої математики [Текст] / В. Є. Козлов, О. О. Новикова // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харків : АВВ МВС України, 2013. – Вип. 1(21). – С. 25–28.

Орлов, А. И. Эконометрика [Текст] / А. И. Орлов. – Москва : Экзамен, 2002. – 442 с.

Лінійка викладача [Текст] : пат. України № 105328 на корисну модель, МПК (2016.01) G01В 3/00 / Козлов В. Є., Козлов Ю. В., Новикова О. О. – Опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5.

Бардачов, Ю. М. Дискретна математика [Текст] / Ю. М. Бардачов, Н. А. Соколова, В. Є. Ходаков. – Київ : Вища школа, 2002. – 287 с.

Пфанцагль, И. Теория измерений [Текст] / И. Пфанцагль. – Москва : Мир, 1976. – 165 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-28

Номер

Розділ

Статті