DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/2/32/155174

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ЯКІСТЬ ПОЛІМЕРНИХ ПЛОСКО-УВІГНУТИХ ЛІНЗ ДЛЯ ОПТИЧНИХ ПРИЦІЛІВ СУЧАСНИХ СНАЙПЕРСЬКИХ ГВИНТІВОК

O. V. Titarenko, N. V. Zubkova, O. O. Karpenko

Анотація


Розглянуто можливість визначення найбільш раціональних технологічних умов лиття під тиском при виготовленні плоско-увігнутих лінз із термопластичних полімерних матеріалів на прикладі поліметилметакрилату. Пластичність полімерного матеріалу використано для зміни кривизни лінзи під тиском рідини та гнучкого і швидкого регулювання кратності зображення у сучасних адаптивних конструкціях оптичних прицілів. Експериментально досліджено вплив температури розплаву полімеру, швидкості його вприскування та часу витримки під тиском у формі на мікрогеометрію поверхні за показниками шорсткості. Встановлено, що формування мікрогеометрії увігнутої поверхні лінзи відбувається за більш складними процесами застигання полімеру у формі. Запропоновані раціональні значення технологічних параметрів для забезпечення мінімальних значень показників шорсткості поверхні та рівномірного їх розподілу.


Ключові слова


оптичні приціли; плоско-увігнуті лінзи; термопластичні полімерні матеріали; поліметилметакрилат; лиття під тиском; температура розплаву; швидкість вприскування; час витримки; якість; шорсткість поверхні; дефекти

Повний текст:

PDF

Посилання


Национальная лаборатория Сандия (США) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/riflescope/. – Загл. с экрана.

Dohlus, R. Technische Optik. – Boston : de Gruyter, 2015. – 280 р.

Сперанская, Т. А. Оптические свойства полимеров [Текст] / Т. А. Сперанская, Л. И. Тарутина. – Ленинград : Химия. Ленинград. отд-ние, 1976. – 136 с.

Wissbach, W., Dahms M., Jaroschek C. Werkstoffkunde: Strukturen, Eigenschaften, Pruefung // Kunststoffe. – Springer Vieweg, 2015. – Kapitel 9. – S. 363–386.

Schroeder, B. Kunststoffe fuer Ingenieure // Herstellung. – Springer Vieweg, 2014. – Kapitel 2.3.

– S. 3–6.

Ковалев, В. Г. Основы технологии изготовления деталей из

пластмасс [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Ковалев. – Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998. – 59 с.

Пирогов, А. В. Разработка и моделирование процессов технологической подготовки производства изделий из полимерных оптических материалов [Текст] : дис. … канд. техн. наук / А. В. Пирогов. – Санкт-Петербург, 2014. – 175 с.

Ляхович, А. М. Влияние влажности среды на значения краевых углов смачивания поверхностей с различной гидрофильностью [Текст] / А. М. Ляхович, А. А. Шмаков, Н. В. Лялина // Физикохимия поверхности и защита материалов. – 2010. – Т. 46, № 5. – С. 461–466.

ГОСТ 10667-90. Стекло органическое листовое. Технические условия [Текст]. – Введ. 01.07.91. – Москва : Изд-во стандартов, 1990. – 33 с.

Технологический справочник для операторов литьевых машин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.polimer.net/stati/175 tehnologicheskij-spravochnik-dlja-operatorov-litevyh-mashin. – Загл. с экрана.
Copyright (c) 2021 O. V. Titarenko, N. V. Zubkova, O. O. Karpenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР