ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СФЕРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ПІД ДІЄЮ ЛОКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/2/32/155175

Ключові слова:

варіаційний принцип Рейсcнера, теорія R-функцій, тривимірна теорія пруженості, напружено-деформований стан, статичне локальне навантаження, сферична пружна оболонка

Анотація

Пропонованим RVR-методом вирішена просторова задача про напружено-деформований стан ортотропної сферичної оболонки під дією статичного локального навантаження. У методі використані варіаційний принцип Рейсснера, теорія R-функцій, загальні рівняння тривимірної теорії пружності, метод І. М. Векуа і алгоритм двостороннього оцінювання точності наближених розв’язків варіаційних задач. Ефективність RVR-методу показана на чисельних прикладах.

Посилання

Сало, В. А. Краевые задачи статики оболочек с отверстиями [Текст] / В. А. Сало. – Харьков : НТУ “ХПИ”, 2003. – 216 с.

Сало, В. А. Доказательство достаточного признака сходимости метода Ритца для смешанного вариационного принципа Рейсснера [Текст] / В. А. Сало // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – Харьков : ХГПУ, 2000. – Вып. 95. – С. 70–75.

Сало, В. А. О двусторонней оценке точности приближенных решений задач теории оболочек, полученных методом Ритца для неэкстремального функционала Рейсснера [Текст] / В. А. Сало // Доповіді НАН України. – Київ : НАН України, 2003. – № 1. – С. 53–57.

Reissner, E. On a variational theorem in elasticity [Текст] / E. Reissner // Journal of Mathematics and Physics. – 1950. – Vol. 29, № 2. – P. 90–95.

Векуа, И. Н. Теория тонких пологих оболочек переменной толщины [Текст] / И. Н. Векуа // Труды ТМИ. – Тбилиси : ТМИ, 1965. – Т. 30. – С. 3–103.

Рвачев, В. Л. Теория R-функций и некоторые ее приложения [Текст] / В. Л. Рвачев. – Киев : Наук. думка, 1982. – 566 с.

Сало, В. А. Дослідження міцності пружної циліндричної конструкції під дією локального навантаження [Текст] / В. А. Сало, В. М. Нечипоренко // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2017. – Вип. 2. – С. 76–82.

Филин, А. П. Элементы теории оболочек [Текст] / А. П. Филин. – Ленинград : Стройиздат, 1987. – 384 с.

Григоренко, Я. М. Статика анизотропных оболочек с конечной сдвиговой жесткостью [Текст] / Я. М. Григоренко, А. Т. Василенко. – Киев : Наук. думка, 1987. – 216 с.

Пикуль, В. В. Прикладная механика деформируемого твердого тела [Текст] / В. В. Пикуль. – Москва : Наука, 1989. – 221 с.

Родионова, В. А. Прикладная теория анизотропных пластин и оболочек [Текст] / В. А. Родионова, Б. Ф. Титаев, К. Ф. Черных. – Санкт-Петербург : СпбГУ, 1996. – 278 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-28

Номер

Розділ

Статті