DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/1/17/165399

МОДЕЛЬ ОЦІННИХ ФУНКЦІЙ ЕКСПЕРТА

V. Т. Olenchenko

Анотація


Розглянуто застосування чотирибальної шкали та усередненої чотирибальної шкали порядку для експертного оцінювання методом приписування балів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дэйвисон М. Многомерное шкалирование / М. Дэйвисон. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 254 с.

Кандель А. Нечеткие множества, нечеткая алгебра, нечеткая статистика / А. Кандель, У. Дж. Байатт // Тр. амер. общ. инж.-радиоэлектрон. – 1978. – Т. 66, № 12. – С. 37–61.

Козлов В. Є. Модель подання оцінних функцій викладача / В. Є. Козлов, В. Т. Оленченко, І. О. Юзьков // Системи обробки інформації. – 2009. – Вип. 6 (80). – С. 233–236.

Метешкін К. О. Кваліметричний підхід до оцінювання знань, умінь та навичок тих, хто навчається / К. О. Метешкін, Ю. П. Белокурський, В. Є. Козлов, І. О. Юзьков // Вісник МСУ: технічні науки. – Х. : Міжнар. Слов’янський ун-т. – 2008. – Т. 11, № 1. – С. 50–53.

Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии / Г. Д. Крылова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 711 с.

Моисеев Н. Н. Элементы теории оптимальных систем / Н. Н. Моисеев. – М. : Наука, 1975. – 528 с.

Борисов А. Н. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений / А. Н. Борисов, А. В. Алексеев, Г. В. Меркурьев. – М. : Радио и связь, 1989. – 304 с.

Орлов А. И. Эконометрика / А. И. Орлов. – М. : Экзамен, 2002. – 442 с.

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М. : Радио и связь, 1989. – 316 с.

Кристенсен Ж. Человеческий фактор: в 6 т.; пер. с англ. / Ж. Кристенсен, Д. Майстер, П. Фоули и др. // Эргономика – комплексная научно-техническая дисциплина. – М. : Мир, 1991. – Т. 1. – 599 с.

Шишкин И. Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством / И. Ф. Шишкин. – М. : Изд-во стандартов, 1990. –342 с.

Шабалин С. А. Измерения для всех / С. А. Шабалин. – М. : Изд-во стандартов, 1992. – 560 с.
Copyright (c) 2020 V. Т. Olenchenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР