DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/2/18/166078

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УРАЖЕННЯ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ

G. V. Yermakov, I. M. Mayboroda, A. V. Irkha, V. M. Klishin

Анотація


Розглянуто можливості застосування багаточастотних просторово-часових і надширокосмугових сигналів наносекундної тривалості для функціонального ураження вхідних трактів приймальних пристроїв засобів зв’язку та систем управління. Обґрунтовано часові та енергетичні параметри ультракоротких сигналів, достатні для функціонального ураження радіокомпонентів.


Ключові слова


надширокосмуговий; функціональне ураження; багаточастотний; просторово-часовий.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кравченко, В. И. Электромагнитное оружие [Текст] / В. И. Кравченко. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2008. – 185 с.

Драбкин, В. Д. Радиоэлектронная борьба. Силовое поражение радиоэлектронных систем [Текст] / В. Д. Драбкин, А. И. Куприянов, В. Г. Пономарёв, Л. Н. Шустов. − М. : Вузовская книга, 2007. − 468 с.

Гомозов, В. И. Пространственно-фазово-частотная фокусировка сигналов в плоских ФАР при V-образной дискретизации частот [Текст] / В. И. Гомозов, А. В Гомозов, С. В. Титов // Радиотехника: Всеукраинский межведомственный науч.-техн. сб. – 2001. – № 122. – С. 201–207.

Панов, В. В. Некоторые аспекты проблемы создания СВЧ средств функционального поражения [Текст] / В. В. Панов, А. А. Саркисьян // Зарубежная радиоэлектроника.  1993.  № 10.  С. 22–24.

Ермаков, Г. В. Определение мощности сверхширокополосной непреднамеренной помехи на входе приемника системы связи [Текст] / Г. В. Ермаков, С. Н. Власик // Системи управління, навігації та зв’язку. – К. : ЦНДІ НУ. – 2010. – Вип. 2 (14). – С. 44–48.

Хармут, Х. Ф. Несинусоидальные волны в радиолокации и радиосвязи [Текст] / : пер. с англ. / Х. Ф. Хармут. – М. : Радио и связь, 1985. – 376 с.
Copyright (c) 2019 G. V. Yermakov, I. M. Mayboroda, A. V. Irkha, V. M. Klishin

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР