DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2019/1/33/179727

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОПОРУ РУХУ АВТОМОБІЛЯ

M. A. Podrigalo, R. O. Kaydalov, O. V. Litvinov, S. A. Kudimov, A. I. Korobko, Yu. V. Tarasov

Анотація


Удосконалено метод розрахунку аеродинамічного опору руху автомобіля. Розроблена теоретична база і алгоритм визначення параметрів аеродинамічного опору автомобіля з використанням методу парціальних прискорень. Запропоновано більш досконалу методику визначення параметрів аеродинамічного опору, яка дозволяє оцінювати енергоперетворюючі властивості автомобілів.

Ключові слова


коефіцієнт аеродинамічного опору, швидкість автомобіля, метод парціальних прискорень, автомобілі сімейства КрАЗ

Повний текст:

PDF

Посилання


Техническая энциклопедия [Текст] / А. Н. Бах, С. В. Берыштейн-Коган, А. Л. Вейк и др. – Москва : Москомграф, 1927. – Т. 1. – 858 с.

BOSCH. Автомобильный справочник [Текст] : пер. с англ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЗАО КЖИ “За рулем”, 2004. – 992 с.

Passmore M.A. & Jenkins E.G., Measuring Vehicle Drag Forces Using an On¬Board Microcomputer, Proc Inst of Mech Engineers, DO3389 Vol.204, 1990.

Passmore M. A. & Le Good G.M., A Detailed Drag Study Using the Coastdown Method, SAE 940420, 1994.

Petrushov V. High Accuracy Coastdown Test Method by Distance-Time Measurement: Development of Short Distance Method and its Evaluation Petrushov V., Hur N., An I. Korea Society of Automotive Engineers, Inc. – Paper № 953730. – 1995.

Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин [Текст] / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, М. А. Подригало и др. – Харьков : Міськдрук, 2012. – 220 с.

Коробко, А. І. Удосконалення методів та метрологічного забезпечення проведення динамічних випробувань автомобілів: дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Андрій Іванович Коробко. – Харків : ХНАДУ, 2013. – 176 с.

Спосіб визначення аеродинамічних параметрів під час вибігу автомобіля [Текст] : пат. 116670 Україна / Подригало М. А., Кайдалов Р. О., Нікорчук А. І. та ін.; ХНАДУ. – № u 2016 13533 ; заявл. 28.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10.

Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин [Текст] : монография / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, М. А. Подригало и др. – Харьков : ХНАДУ, 2012. – 220 с.

Болдовский, В. Н. Разработка системы контроля ускорений тягово-транспортных средств [Текст] / В. Н. Болдовский, Д. М. Клец // Вісник КІПУ. – Київ : Міськ. друк., 2009. – Вип. 18. –

С. 42 – 44.

Беляев, В. М. Автомобили: испытания [Текст] : учеб. пособие для ВУЗов / М. С. Высоцкий, Л. Х. Гилесес ; под ред. А. М. Гришкевича, М. С. Высоцкого. – Москва : Высш. шк., 1991. – 187 с.

Метод визначення сумарної сили опору руху автомобіля за допомогою датчиків лінійних прискорень [Текст] / М. А. Подригало, А. І. Коробко, Д. М. Клец, О. О. Назарько // Наукові нотатки Луцького національного технічного університету: міжвузівс. зб. – Луцьк : ЛНТУ, 2010. – Вип. 78. – С. 432–434.
Copyright (c) 2020 M. A. Podrigalo, R. O. Kaydalov, O. V. Litvinov, S. A. Kudimov, A. I. Korobko, Yu. V. Tarasov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР