УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОПОРУ РУХУ АВТОМОБІЛЯ

Автор(и)

  • M. A. Podrigalo
  • R. O. Kaydalov
  • O. V. Litvinov
  • S. A. Kudimov
  • A. I. Korobko
  • Yu. V. Tarasov

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2019/1/33/179727

Ключові слова:

коефіцієнт аеродинамічного опору, швидкість автомобіля, метод парціальних прискорень, автомобілі сімейства КрАЗ

Анотація

Удосконалено метод розрахунку аеродинамічного опору руху автомобіля. Розроблена теоретична база і алгоритм визначення параметрів аеродинамічного опору автомобіля з використанням методу парціальних прискорень. Запропоновано більш досконалу методику визначення параметрів аеродинамічного опору, яка дозволяє оцінювати енергоперетворюючі властивості автомобілів.

Посилання

Техническая энциклопедия [Текст] / А. Н. Бах, С. В. Берыштейн-Коган, А. Л. Вейк и др. – Москва : Москомграф, 1927. – Т. 1. – 858 с.

BOSCH. Автомобильный справочник [Текст] : пер. с англ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЗАО КЖИ “За рулем”, 2004. – 992 с.

Passmore M.A. & Jenkins E.G., Measuring Vehicle Drag Forces Using an On¬Board Microcomputer, Proc Inst of Mech Engineers, DO3389 Vol.204, 1990.

Passmore M. A. & Le Good G.M., A Detailed Drag Study Using the Coastdown Method, SAE 940420, 1994.

Petrushov V. High Accuracy Coastdown Test Method by Distance-Time Measurement: Development of Short Distance Method and its Evaluation Petrushov V., Hur N., An I. Korea Society of Automotive Engineers, Inc. – Paper № 953730. – 1995.

Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин [Текст] / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, М. А. Подригало и др. – Харьков : Міськдрук, 2012. – 220 с.

Коробко, А. І. Удосконалення методів та метрологічного забезпечення проведення динамічних випробувань автомобілів: дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Андрій Іванович Коробко. – Харків : ХНАДУ, 2013. – 176 с.

Спосіб визначення аеродинамічних параметрів під час вибігу автомобіля [Текст] : пат. 116670 Україна / Подригало М. А., Кайдалов Р. О., Нікорчук А. І. та ін.; ХНАДУ. – № u 2016 13533 ; заявл. 28.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10.

Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин [Текст] : монография / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, М. А. Подригало и др. – Харьков : ХНАДУ, 2012. – 220 с.

Болдовский, В. Н. Разработка системы контроля ускорений тягово-транспортных средств [Текст] / В. Н. Болдовский, Д. М. Клец // Вісник КІПУ. – Київ : Міськ. друк., 2009. – Вип. 18. –

С. 42 – 44.

Беляев, В. М. Автомобили: испытания [Текст] : учеб. пособие для ВУЗов / М. С. Высоцкий, Л. Х. Гилесес ; под ред. А. М. Гришкевича, М. С. Высоцкого. – Москва : Высш. шк., 1991. – 187 с.

Метод визначення сумарної сили опору руху автомобіля за допомогою датчиків лінійних прискорень [Текст] / М. А. Подригало, А. І. Коробко, Д. М. Клец, О. О. Назарько // Наукові нотатки Луцького національного технічного університету: міжвузівс. зб. – Луцьк : ЛНТУ, 2010. – Вип. 78. – С. 432–434.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті