DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2019/2/34/192042

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ МІЦНОСТІ ЦИСТЕРНИ З РІДИНОЮ ПРИ НЕРІВНОМІРНОМУ РУСІ АВТОЗАПРАВНИКА

O. Yu. Shabalin, O. M. Kirichenko, V. P. Rakivnenko, S. A. Salo, L. A. Grebenik

Анотація


У статті наведено дослідження щодо підвищення динамічної міцності цистерни з рідиною при нерівномірному русі автозаправника (розгін або гальмування) шляхом розвантаження вузла з’єднання корпусу цистерни з днищем розпірно-стикувальним шпангоутом.


Ключові слова


цистерна автозаправника, розпірно-стикувальний шпангоут, напружено-деформований стан, сферична пружна оболонка, умова міцності

Повний текст:

PDF

Посилання


Жуковский Н. Е. О движении твердого тела, имеющего полости, наполненние однородной капельной жидкостью. Собрание сочинений. Вып. 1. Москва: ГНТИ, 1931. Т. 2. 136 с.

Глущенко В. В., Подригало М. А., Абрамов Д. В. Оцінювання стійкості автомобілів-цистерн проти перекидання в поперечній площині. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків: НАНГУ, 2016. Вип. 1 (27). С. 13–19.

Соколовський С. А. Динамічні характеристики рухомої цистерни з рідиною. Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. Харків: Акад. ВВ МВС України, 2011. Вип. 1 (17). С. 75–83.

Шабалін О. Ю., Глущенко В. В. Дослідження впливу механічних пошкоджень поверхні оболонкових конструкцій на їх несучу здатність. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків: НАНГУ, 2018. Вип. 1 (31). С. 46–51.

Сало В. А., Литовченко П. И., Чижиков И. В. Напряженно-деформированное состояние упругой цилиндрической панели с отверстием. Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского “ХАИˮ, 2011. Вып. 1 (65). С. 63–70.

Сало В. А. О концентрации напряжений около отверстия в упругой сферической оболочке. Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского “ХАИˮ, 2004. Вып. 2 (37). С. 66–72.

Сало В. А., Нечипоренко В. М. Дослідження міцності пружної циліндричної конструкції під дією локального навантаження. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків: НАНГУ, 2017. Вип. 2 (28). С. 76–82.

Calculation of stress concentrations in orthotropic cylindrical shells with holes on the basis of a variational method / V. A. Salo et al. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 3, Issue 7 (99). P. 11–17. doi: 10.15587/1729-4061.2019.169631.

Кан С. Н. Строительная механика оболочек. Москва: Машиностроение, 1966. 508 с.

Кан С. Н., Ингульцов В. Л., Кириченко А. Н. Устойчивость цилиндрических оболочек с подкрепляющим слоем. Прикладная механика. Киев, 1972. Т. 5, № 8. С. 50–56. Access in Scopus.

Кириченко О. М., Раківненко В. П. Опір матеріалів. Харків: Акад. ВВ МВС України, 2013. С. 382.
Copyright (c) 2021 O. Yu. Shabalin, O. M. Kirichenko, V. P. Rakivnenko, S. A. Salo, L. A. Grebenik

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР