DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2019/2/34/192048

ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ІМІТОСТІЙКОСТІ СИГНАЛІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СИСТЕМ ОХОРОНИ НГУ НА АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ

O. Yu. Iohov, V. H. Maliuk, I. I. Sydorenko

Анотація


Досліджено шляхи підвищення імітостійкості сигналів попередження систем охорони НГУ на об’єктах критичної інфраструктури. Виконано аналіз автентичності повідомлень з конструктивними елементами MAC кодів на основі сімей хеш-функцій. Зроблений висновок, що практичні схеми хешування повинні включати класи хеш-функцій з великим коефіцієнтом стиснення для даних можливо дуже великого об՚єму. Наведені оцінки колізійної стійкості для схем універсального хешування за найкращими алгебраїчними кривими з великим числом точок і максимальними кривими.


Ключові слова


автентичності повідомлень, алгебраїчні криві, хеш-функції, універсальне хешування

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Стратегію кібербезпеки України: Указ Президента України від 15.03.2016 р. № 96/2016. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016 (дата звернення: 08.11.2019).

Про затвердження загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 р. № 518. Офіційний вісник України. 2019. № 50. С. 53.

Орлов М. М. Оперативне застосування військ Національної гвардії України у системі фізичного захисту атомних електростанцій. Забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України: зб. тез VІ наук.-практ. конф. м. Харків, 9 квіт. 2015 р. Харків: НАНГУ, 2015. С. 41–42.

Білоусов С. І. Об’єктові, локальні та спеціальні автоматизовані системи оповіщення цивільного захисту: навч. посіб. Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013. 44 с.

Горбенко І. Д., Горбенко Ю. І. Прикладна криптологія: монографія. Харків: ХНУРЕ: Форт, 2012. 878 с.

Гоппа В. Д. Коды на алгебраических кривых. Доклады АН СССР. 1981. Т. 259. № 6. С. 1289–1290.

Влэдуц С. Г., Манин Ю. И. Линейные коды и модулярные кривые. Современные проблемы математики. Москва: ВИНИТИ, 1984. Т. 25. С. 209–257.

Влэдуц С. Г., Ногин Д. Ю., Цфасман М. А. Алгеброгеометрические коды. Основные понятия. Москва: МЦНМО, 2003. 504 с.

Ruud Pellikaan. Asymptotically good sequences of curves and codes. Proc. 34th Allerton Conf. on Communication, Control and Computing, Urbana-Champaign, October 2–4, 1996. Р. 276–285.

Voss, Tom Hoholdt. An explicit construction of a sequence of codes attaining the Tsfasman-Vladut-Zink bound. The first steps. IEEE Trans. Info. Theory. 1997. vol. IT-43. P. 128–135.

Preneel B., Rijmen V. “Cryptographic primitives for information authentication state of the artˮ in State of the Art in Applied Cryptography. Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag. 1998. № 1528. Р. 50–105.

Black J., Rogaway P. Ciphers with arbitrary finite domains. Proceedings of CT-RSA'02. Lecture Notes in Computer Science SpringerVerlag. 2002. № 2271. P. 114–130. URL: www.cs.ucdavis.edu/~rogaway/ papers/subset.htm.

Carter J. L., Wegman M. N. Universal classes of hash functions. J. Computer and System. 1979. Sci. 18. Р. 143–154.

Stinson D. Universal hashing and authentication codes. Design, Codes and Cryptography. 1994. Vol. 4. P. 369–380.

UMAC: Fast and secure message authentication / J. Black et al. In Advances in Cryptology “CRYPTOˮ 99: Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag. 1999. Vol. 1666. Р. 216–233.

UMAC / T. Krovetz et al. Primitive submitted to NESSIE. 2000. Sept. Р. 157–160.

On families of hash functions via geometric codes and concatenation / J. Bierbrauer et al. Advances in Cryptology, CRYPTO ’93 Proceedings. Springer-Verlag. 1994. Р. 331–342.

Халимов Г. З., Кузнецов А. А. Аутентификация с применением алгеброгеометрических кодов. Радиотехника. 2001. Вып. 119. С. 103–109.

Халимов Г. З., Иохов А. Ю. Аутентификация с применением эрмитовых кодов. Вестник ХПИ. Харьков, 2005. Вып. 9. С. 26–32.

Халимов Г. З., Иохов А. Ю. Универсальное хеширование по рациональным функциям кривой Эрмита. Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: зб. тез доп. міжнародної наук.-практ. конф., м. Харків, 17–18 берез. 2011 р. Харків: Акад. ВВ МВСУ, 2011. С. 48–51.
Copyright (c) 2021 O. Yu. Iohov, V. H. Maliuk, I. I. Sydorenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР