DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2020/1/35/207351

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

І. К. Shasha, М. А. Strelbitskyi

Анотація


Пропонується аналітичний метод нормування витрат пального, що базується на удосконаленій
математичній моделі. Метод передбачає використання нової класифікації умов експлуатації
автобронетанкової техніки НГУ, в якій дорожні і транспортні умови кількісно оцінюються
середньою технічною швидкістю, а атмосферно-кліматичні – температурою навколишнього
повітря і висотою над рівнем моря. Важливою перевагою методу є можливість індивідуального
нормування витрат пального військовими частинами НГУ за допомогою обчислювальної техніки.
Розроблення удосконаленої системи оцінювання умов експлуатації можливе за умови врахування
оптимальної кількості параметрів, що характеризують умови експлуатації АБТ НГУ.


Ключові слова


лінійна норма, додаткова норма, пальне, транспортна робота, умови експлуатації, швидкість, математична модель, метод, система.

Повний текст:

PDF

Посилання


Говорущенко Н. Я. Шаша И. К. Новая методика нормирования расхода топлива с учетом

конкретных условий работы автомобилей. Автомобильный транспорт : Республик. межведомств.

науч.-техн. сб. Киев, 1987. Вып. 24. С. 14–19.

Шаша И. К. Совершенствование действующей системы нормирования расхода топлива

грузовых автомобилей : дис. … к. т. н. : 05.22.10. Харьков, 1991. 167 с.

Шаша И. К. Моделирование процессов движения транспортных машин в различных условиях

эксплуатации. Восточно-Европейский журнал передовых технологий.2006. № 3/2 (21). С. 29–31.

Шаша І. К., Кудімов С. А. Шляхи підвищення ефективності використання автобронетанкової

техніки підрозділами Національної гвардії України. Збірник наукових праць Національної академії

Національної гвардії України. Харків. 2017. Вип. 1 (29). С. 77–80.

Обґрунтування вимог до тактико-технічних та експлуатаційних характеристик автомобілів та

бойових машин Національної гвардії України : монографія / Подригало М. А. та ін. Харків : НАНГУ,

348 с.

Топчій Р. І. Шляхи удосконалення діючої системи оцінювання умов експлуатації транспорту

сил охорони правопорядку. Збірник наукових праць ХУПС. Харків : ХУПС, 2011. № 1 (27).

С. 247–251.
Copyright (c) 2021 І. К. Shasha, М. А. Strelbitskyi

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР