ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ І В ХОДІ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ТА ІНШИХ ДІЙ

Автор(и)

  • S. Litvinovsky
  • D. Lisovenko
  • S. Polyashov

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2020/1/35/207361

Ключові слова:

продовольче забезпечення, матеріальні засоби, підрозділи логістичного забезпечення, план продовольчого забезпечення.

Анотація

У статті запропонована модель планування продовольчого забезпечення підрозділів Збройних
Сил України під час підготовки і в ході ведення бойових та інших дій, надані пропозиції стосовно
впровадження доповнень до Настанови з логістичного забезпечення (військового тилу), бойових
статутів механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України, методичних
(навчальних) посібників і методичних рекомендацій Тилу Збройних Сил України щодо удосконалення
планування продовольчого забезпечення військовослужбовців підрозділів Збройних Сил України під
час підготовки і в ході ведення бойових та інших дій з урахуванням досвіду АТО (ООС).

Посилання

Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України.

Ч. І. Київ : Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 2016. 240 с.

Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України.

Ч. ІІ. Батальйон, рота. Київ : Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 2016. 288 с.

Настанова з військового тилу (тактична група, полк). Проект. Київ : Міністерство оборони

України, 2003. 154 с.

Настанова з оперативної роботи органів військового управління Збройних Сил України. Київ :

ГШ ЗСУ, 2008. 226 с.

Засади підготовки і застосування Збройних Сил України. Ч. ІІ. Підготовка і ведення операцій

Збройних Сил України. Київ : ГШ ЗСУ, 2007. № 105 - оп.

Логістичне забезпечення механізованого (танкового) батальйону в бойових та інших діях. Ч. І.

Тилове забезпечення : навч. посіб. / Д. В. Лісовенко та ін. Одеса : Військова академія, 2018. 338 с.

С. А. Литвиновський, Д. В. Лісовенко, С. В. Поляшов. Пропозиції щодо удосконалення

планування продовольчого забезпечення підрозділів Збройних Сил України під час підготовки

і в ході ведення бойових та інших дій

ISSN 2409-7470. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. 2020. Вип. 1 (35)

Бондаренко О. Г., Павлов С. П., Касім О. Г. Проблеми організації продовольчого забезпечення

за умови спільного залучання частин (підрозділів) внутрішніх військ МВС України та інших силових

структур відомств до проведення спеціальної операції. Збірник наукових праць Харківського

університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. Харків, 2010. Вип. 1 (23). С. 184–187.

Основні напрямки діяльності начальників продовольчої та речової служб : посібник / за заг.

ред. О. Г. Бондаренка. Харків : НАНГУ, 2017. 356 с.

Тимчасова настанова з логістичного забезпечення Збройних Сил України. Ч. 1. Київ : ГШ

ЗСУ, 2019. № 256.

Військовий тил. Основи тилового забезпечення військових частин (підрозділів), тактичних

груп : посібник. Київ : Тил Збройних Сил України, 2015. С. 54–82.

Пропозиції щодо удосконалення організації продовольчого забезпечення підрозділів Збройних

Сил України під час підготовки і в ході ведення бойових та інших дій. Збірник наукових праць Військової

академії/ С. А. Литвиновський та ін. Одеса : Військова академія, 2020. Вип. 1 (13). Ч. І. С. 124–136.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті