РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ГЕНДЕРНОЇ ОБІЗНАНОСТІ ЯК НАПРЯМ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • P. Tkach
  • Kh. Boichuk

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2020/2/36/223547

Ключові слова:

гендер, гендерна рівність, імідж, менторство, лідерство, стратегічні комунікації

Анотація

У статті проаналізовано реалізацію авторського менторського проєкту Христини Бойчук #ТІЩОЗМОГЛИ в межах стратегічних комунікацій Національної академії Національної гвардії України. Проєкт спрямований на підтримання іміджу Національної гвардії України шляхом формування лідерського потенціалу й гендерної обізнаності серед молоді – хлопців та дівчат, які планують повʼязати своє майбутнє зі службою в секторі безпеки та оборони України.

Посилання

#ТІЩОЗМОГЛИ URL: https://www.face book. com/groups/2684096124945729/ (дата звернення: 17.11.2020).

Балабін В. В. Об’єкт, предмет і завдання лінгвістичного забезпечення військ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Херсон, 2018. Вип. 1. Т. 2. С. 99–102.

Гендерна інтеграція у МВС. URL: https://www.facebook.com/groups/ 120543775291243/ (дата звернення: 17.11.2020).

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. URL: https://dniokh.gov.ua/ (дата звернення: 17.11.2020).

Лисичкіна І. О., Лисичкіна О. О., Ткач П. Б. Обґрунтування впровадження лінгвістичного забезпечення в службово-бойову діяльність Національної гвардії України. Честь і закон. 2019. № 3 (70). С. 71–75.

Національна академія Національної гвардії України URL: http://nangu.edu.ua/ (дата звернення: 17.11.2020).

Поліщук І. В. Менторство як ефективний механізм розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні. Держава та регіони. Державне управління. 2017. № 1 (57). С. 16–20.

Поліщук І. В. Менторство як передумова ефективного управління на державній службі. Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участі (м. Київ, 27 трав. 2016 р.) / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка. Київ : НАДУ, 2016. С. 110–112.

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 44. Ст. 353.

Жінки, мир, безпека: Резолюція 1325 Ради Безпеки ООН від 31.10.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_669#Text (дата звернення: 17.11.2020).

Рудська А. І. Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації соціальних проектів: дис. канд. психол. наук : 19.00.05. Київ, 2013. 230 с.

Сидорук І. І. Роль менторства у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Педагогіка і психологія. Педагогічні науки, 2019. № 2 (18). С. 283–289.

Transparency: How Leaders Create a Culture of Candor / W. Bennis et al. Jossey-Bass, 2010. 144 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-10

Номер

Розділ

Статті