МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗМІНУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Михайло Іванець
  • Станіслав Горєлишев
  • Андрій Артикула

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2023/1/41/280860

Ключові слова:

гуманітарне розмінування, вибухонебезпечний предмет, методика, керуючий алгоритм

Анотація

У післявоєнний час нагальною проблемою буде повне обстеження небезпечних територій на наявність вибухонебезпечних предметів та їх знищення. Реалізація комплексу заходів з гуманітарного розмінування потребує чіткого планування та організації проведення таких робіт.

У статті наведена розроблена методика розрахунку необхідної кількості спеціалістів та засобів технічного оснащення для проведення гуманітарного розмінування небезпечних територій України, яка дозволяє оцінити загальний термін вирішення цієї проблем і кількість необхідного особового складу. Запропонований керуючий алгоритм реалізації даної методики. Використовуючи наведений математичний апарат, можливо вирішувати і обернену задачу.

Посилання

Тенденції та перспективи розвитку зброї, заснованої на нетрадиційних принципах дії / О. В. Горішна та ін. Військово-технічний збірник. Захист ОВТ від засобів виявлення та ураження. Львів, 2016. № 15. С. 69–75. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.15.2016.69-75.

Леонов В. В., Наливайко А. Д., Поляєв А. І. Нові технології, нові системи озброєння, новий характер війн. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2016, № 1 (56). С. 119–125. DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2016-1-56/119-125.

Іванець М. Г., Гордієнко А. М., Горєлишев С. А. Аналіз джерел надзвичайних ситуацій воєнного характеру та їх наслідків. Честь і закон. 2023. № 1 (84). С. 36–43. DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2023/1/84/276810.

Майже половина території України потребує гуманітарного розмінування. URL: https://www.the-village.com.ua>citu.

Сучасні задачі та проблеми протимінної діяльності в Україні / Г. Ю. Москальов та ін. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. УкрДУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2018. Вип.14. C. 22–28. DOI:10.15802/bttrp2019/152860.

Закіров С. Закон «Про протимінну діяльність» як шанс для України вийти з кола самих «замінованих» держав світу. Громадська думка про правотворення. 2018. № 20–21 (164–165). С. 3–13.

Закон України про внесення змін до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні» від 17.09.2020 р. № 911-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua>.

Доповідь «Land mine Monitor 2019». Мюнхенська міжнародна неурядова організація Handicap International.

Гаваза А. Світовий досвід формування культури безпеки протимінної діяльності та можливість імплементації його в Україні. Науковий вісник: Державне управління. 2021. № 1 (7). С. 40–65.

Tan Allen D. Addressing Underwater Ordnance Stockpiles in Cambodia. The Journal of ERW and Mine Action. 2013 Vol. 17: Iss. 2, Article 12.

Skilling Louise and Zapasnik Marysia. Addressing the Explosive Hazard Threat in Northern Syria: Risk Education on Landmines, UXO, Booby Traps, and IEDs. Journal of Conventional Weapons Destruction. 2017. Vol. 21: Iss. 2, Article 14.

Воробич Б. О. Шляхи вирішення проблемних питань розмінування території України. Збірник наукових праць Центру воєнно-статегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського. Київ, 2020. № 2 (69). С. 143–149.

Ганенко С. О. Проблемні питання реалізації заходів протимінної діяльності України під час ведення бойових дій. Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація. 2020. Т. 4. № 1. С. 25–30.

Rationale for Creating Detonation CO2 Laser for Radioactive Surface Decontamination / A Galak et al. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 3. No. 5 (99). URL:https://doi.org./10.15587/1729-4061.2019.16258.

До питання оцінювання рівня мінної небезпеки / Коцюра В. І., Черних І. В., Малюга В. Г, Місюра О. М. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 3 (59). С. 93–98. URL:https://doi.org./10.30748/soivt.2019.59.12.

Горбулін В. П. Світова глобальна проблема розмінування: український вектор. Віcник НАН України. 2022. № 2. С. 4–13. URL:https://doi.org/10.15407/visn2022.02.003.

Толкунов І. О. Гуманітарне розмінування на території України як елемент національної безпеки держави. Службово-бойова діяльність сил сектору безпеки держави: сучасний стан, проблеми та перспективи : зб. тез ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 27 жовт. 2020 р. Харків, 2020. С. 32, 33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-02

Номер

Розділ

Статті