3D МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МАНЕВРУВАННЯ ЧОТИРИВІСНОГО КОЛІСНОГО ШАСІ З ДВОМА ПОВОРОТНИМИ ПЛАТФОРМАМИ

Автор(и)

  • Олександр Черніков
  • В’ячеслав Гармаш

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2023/1/41/280889

Ключові слова:

комп’ютерне моделювання, чотиривісне колісне шасі, маневреність, модель, рух

Анотація

У статті розроблена цифрова модель чотиривісного колісного шасі з двома поворотними платформами, що дозволить виконувати поворот машини з найменшим радіусом, рухатися «крабом», боком і здійснювати розворот відносно власної вертикальної осі, та визначені її особливості. Для моделювання вибраний потужний пакет твердотільного моделювання Autodesk Inventor. У ході віртуального експерименту проведено моделювання маневрування чотиривісної машини для трьох варіантів: розворот шасі для руху у зворотному напрямку; зміна напрямку руху через розворот шасі – складний маневр; розворот шасі для руху боком. Аналіз віртуальних досліджень показав, що керування передньою, задньою або обома поворотними платформами є перспективним напрямком підвищення маневреності колісних машин.

Посилання

Наукові основи створення спеціального шасі з комбінованою енергетичною установкою для колісної техніки Національної гвардії України : звіт про НДР («Шасі-К») (заключний). НА НГУ. Кер. М. А. Подригало, вик. Д. С. Баулін, О. О. Морозов, В. П. Гармаш, Р. О. Кайдалов, А. І. Нікорчук, С. А. Горєлишев, В. П. Одейчук, А. А. Побережний та М. І. Ільченко; № держреєстрації 0121U107478. Харків, 2023. 185 с.

Кириченко И. Г. Компьютерное и физическое моделирование строительных и дорожных машин. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків, 2014. Вип. 65-66. С. 16 – 20. URL:https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/973/1/02_65-66.pdf.

Струтинський В. Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки : підручник. Житомир: ЖІТІ, 2001. 612 с.

Фельдман Л. П. Чисельні методи в інформатиці : підручник. Київ : BHV, 2006. 480 c.

Гаврилюк І. П. Методи обчислень : підручник : у 2 ч. Київ : Вища шк., 1995. Ч. 2. 367 с.

Черніков О. В. Впровадження сучасних технологій комп’ютерного моделювання в навчальний процес ХНАДУ. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків, 2016. Вип. 73. С. 239 – 244.

Єфименко О. В., Мусаєв З. Р. Моделювання робочих процесів одноківшових навантажувачів за допомогою «Autodesk Inventor». Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків, 2016. Вип. 73. С. 220 – 224.

Особливості комп’ютерного моделювання та дослідження режимів роботи елементів піднімальної платформи / І. Г. Кириченко та ін. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків, 2021. Вип. 95. С. 143–148. DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2021.95.0.143.

Трасковецька Л. М., Рудик О. Ю., Крупський Р. Р. Комп’ютерне моделювання безпечного руху автомобіля. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Internet-конф., м. Черкаси, 11–17 берез. 2019 р. Черкаси, 2019. С. 104–106. URL:http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8458.

Honda буде проводити 3D краш-тести. URL: https:// autonews.autoua.net/novosti/7621-honda-budet-provodit-3d-krash-testy.html#! (дата звернення: 20.04.2023).

About Dynamic Simulation Kinematics in Autodesk Inventor. URL: https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2021/ENU/?guid=GUID-2D2E9683-DD26-43AE-89A3-70014361EDD6 (дата звернення: 20.04.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-02

Номер

Розділ

Статті