DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/2/28/138893

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Yu. P. Belokurskyi, О. М. Horbov, V. V. Lishenko

Анотація


Запропоновано метод підвищення завадозахищеності системи радіозв’язку шляхом реалізації радіоукриттів. Наведені результати експериментального дослідження макетів з протиударних щитів.


Ключові слова


радіоукриття; радіозатінок; канали радіозв’язку; радіоелектронна боротьба

Повний текст:

PDF

Посилання


Основні аспекти радіоелектронного захисту системи радіозв’язку тактичної ланки управління внутрішніх військ МВС України під час виконання завдань за призначенням в умовах міста [Текст] / О. Ю. Іохов, В. В. Антонець, О. М. Горбов та ін. // Честь і закон. – 2012. – № 4. – С. 40–47.

Розроблення рекомендацій щодо підвищення безпеки радіомереж тактичної ланки управління Національної гвардії України [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / НА НГУ ; кер. О. Ю. Іохов ; викон. І. В. Кузьминич, О. М. Горбов, І. М. Майборода та ін. – № держреєстрації 0115U002860. – Х., 2015. – С. 11–45.

Іохов, О. Ю. Комплексний метод підвищення завадостійкості радіоканалів мобільних об’єктів підрозділів Національної гвардії України [Текст] / О. Ю. Іохов, С. А. Горєлишев, І. В. Кузьминич // Системи озброєння і військова техніка. – 2015. – № 2 (42). – С. 92 – 94.

Горбов, О. М. Інтегральний метод побудови системи захисту радіоканалів військового призначення [Текст] / О. М. Горбов // Системи озброєння і військова техніка. – 2015. – № 1 (41). – С. 92–96.

Антенний пристрій [Текст] : пат. 96899 Україна / Белокурський Ю. П., Горбов О. М., Іохов О. Ю., Козлов В. Є., Морозов О. О., Щербіна О. О. ; НА НГУ. – Опубл. 25.02.15, Бюл. № 4.

Спосіб захисту інформаційного обміну в локальній системі радіозв’язку [Текст] : пат. 104505 Україна / Белокурський Ю. П., Горбов О. М., Козлов В. Є., Морозов О. О., Іохов О. Ю., Щербина О. О. ; НА НГУ. – № 201505748; заявл. 11.06.15; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.

Электромагнитные излучения. Методы и средства защиты [Текст] / В. Л. Богуш, Т. В. Борботько, А. В. Гусинский ; под. ред. Л. М. Лынькова. – Минск : Бестпринт, 2003. – 406 c

Островский, О. С. Защитные экраны и поглотители электромагнитных волн [Текст] / О. С. Островский, Е. Н. Одаренко, А. А. Шматько // Физическая инженерия поверхности. – 2003. – Т. 1, № 2. – С. 161–173.

Антени для захисту каналів радіозв’язку підрозділів Національної гвардії України [Текст] / Ю. П. Белокурський, О. Ю. Іохов, В. Є. Козлов, О. О. Щербина // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Х. : НА НГУ, 2015. – Вип. 2 (26). – С. 65–69.

Айзенберг, Г. З. Антенны УКВ [Текст] Ч. 2 / Г. З. Айзенберг, В. Г. Ямпольский, О. Н. Терезин ; под. ред. Г. З. Айзенберга. – М. : Связь, 1977. – 381 с.

CISPR 16-1-4:2007. Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus. – Ancillary equipment. – Radiated disturbances.
Copyright (c) 2020 Yu. P. Belokurskyi, О. М. Horbov, V. V. Lishenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР