УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Yu. P. Belokurskyi Харківський національний університет радіоелектроніки
  • О. М. Horbov Національна академія Національної гвардії України.
  • V. V. Lishenko Харківський національний університет радіоелектроніки

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/2/28/138893

Ключові слова:

радіоукриття, радіозатінок, канали радіозв’язку, радіоелектронна боротьба

Анотація

Запропоновано метод підвищення завадозахищеності системи радіозв’язку шляхом реалізації радіоукриттів. Наведені результати експериментального дослідження макетів з протиударних щитів.

Біографії авторів

Yu. P. Belokurskyi, Харківський національний університет радіоелектроніки

Белокурський Юрій Павлович – асистент кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

 

О. М. Horbov, Національна академія Національної гвардії України.

Горбов Олексій Михайлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри управління діями підрозділів із засобами військового зв’язку Національної академії Національної гвардії України.

V. V. Lishenko, Харківський національний університет радіоелектроніки

Лишенко Владислав Вікторович – провідний інженер відділу метрології і стандартизації Харківського національного університету радіоелектроніки.

Посилання

Основні аспекти радіоелектронного захисту системи радіозв’язку тактичної ланки управління внутрішніх військ МВС України під час виконання завдань за призначенням в умовах міста [Текст] / О. Ю. Іохов, В. В. Антонець, О. М. Горбов та ін. // Честь і закон. – 2012. – № 4. – С. 40–47.

Розроблення рекомендацій щодо підвищення безпеки радіомереж тактичної ланки управління Національної гвардії України [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / НА НГУ ; кер. О. Ю. Іохов ; викон. І. В. Кузьминич, О. М. Горбов, І. М. Майборода та ін. – № держреєстрації 0115U002860. – Х., 2015. – С. 11–45.

Іохов, О. Ю. Комплексний метод підвищення завадостійкості радіоканалів мобільних об’єктів підрозділів Національної гвардії України [Текст] / О. Ю. Іохов, С. А. Горєлишев, І. В. Кузьминич // Системи озброєння і військова техніка. – 2015. – № 2 (42). – С. 92 – 94.

Горбов, О. М. Інтегральний метод побудови системи захисту радіоканалів військового призначення [Текст] / О. М. Горбов // Системи озброєння і військова техніка. – 2015. – № 1 (41). – С. 92–96.

Антенний пристрій [Текст] : пат. 96899 Україна / Белокурський Ю. П., Горбов О. М., Іохов О. Ю., Козлов В. Є., Морозов О. О., Щербіна О. О. ; НА НГУ. – Опубл. 25.02.15, Бюл. № 4.

Спосіб захисту інформаційного обміну в локальній системі радіозв’язку [Текст] : пат. 104505 Україна / Белокурський Ю. П., Горбов О. М., Козлов В. Є., Морозов О. О., Іохов О. Ю., Щербина О. О. ; НА НГУ. – № 201505748; заявл. 11.06.15; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.

Электромагнитные излучения. Методы и средства защиты [Текст] / В. Л. Богуш, Т. В. Борботько, А. В. Гусинский ; под. ред. Л. М. Лынькова. – Минск : Бестпринт, 2003. – 406 c

Островский, О. С. Защитные экраны и поглотители электромагнитных волн [Текст] / О. С. Островский, Е. Н. Одаренко, А. А. Шматько // Физическая инженерия поверхности. – 2003. – Т. 1, № 2. – С. 161–173.

Антени для захисту каналів радіозв’язку підрозділів Національної гвардії України [Текст] / Ю. П. Белокурський, О. Ю. Іохов, В. Є. Козлов, О. О. Щербина // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Х. : НА НГУ, 2015. – Вип. 2 (26). – С. 65–69.

Айзенберг, Г. З. Антенны УКВ [Текст] Ч. 2 / Г. З. Айзенберг, В. Г. Ямпольский, О. Н. Терезин ; под. ред. Г. З. Айзенберга. – М. : Связь, 1977. – 381 с.

CISPR 16-1-4:2007. Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus. – Ancillary equipment. – Radiated disturbances.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті